Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja europejska i system prawny UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM36IESPUE-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integracja europejska i system prawny UE
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Garczewski
Prowadzący grup: Krzysztof Garczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W04 ma podstawową wiedzę o relacjach i zależnościach politycznych, ekonomicznych i społecznych między państwami UE

K_W12 ma podstawową wiedzę na temat prawa, prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, praw człowieka, źródeł tych praw, procesów ich kodyfikacji oraz mechanizmów i narzędzi odpowiedzialnych za ich respektowanie we współczesnej Europie, a także pozwalających uzyskać podmiotom zadośćuczynienie za naruszenie ich praw

K_W13 ma podstawową wiedzę na temat ewolucji i transformacji środowiska międzynarodowego w Europie, funkcjonowania dyplomacji, polityki zagranicznej Polski, Unii Europejskiej, państw europejskich oraz głównych aktorów środowiska międzynarodowego w Europie

K_W15 ma podstawową wiedzę z zakresu historii Polski i Europy XX wieku, historii integracji europejskiej, myśli społeczno-politycznej oraz przemian cywilizacyjnych w skali globalnej i regionalnej.


UMIEJĘTNOŚCI - student:

K_U02 umiejętnie interpretuje układy, traktaty, porozumienia, akty prawne UE w środowisku międzynarodowym

K_U05 znajduje i poddaje krytycznej analizie źródła dotyczące różnych, wybranych aspektów integracji europejskiej

K_U08 potrafi w aspekcie przyczynowo-skutkowym właściwie analizować życie polityczne, gospodarcze i społeczne w państwach UE

K_U10 ocenia rolę i wpływ mediów w UE na życie jednostki, systemów społeczno-politycznych i gospodarczych w skali globalnej, regionalnej oraz wybranych państwach Europy

K_U12 znajduje i klasyfikuje źródła prawa międzynarodowego, prawa UE, praw człowieka i ochrony własności, wykorzystuje je do analizy tekstów prawnych związanych z procesem integracji europejskiej oraz do właściwych sposobów rozstrzygania sporów.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K03 przestrzega zasad kulturowych i etycznych oraz wzajemnego współżycia różnych wyznań, ras, narodów i grup etnicznych w Europie

K_K06 potępia nieuczciwe zachowania w kwestiach naruszania norm prawnych oraz norm społecznych, szanuje tradycje demokratyczne i kulturowe poszczególnych społeczeństw Europy

K_K07 ma świadomość korzyści wynikających z procesów demokratyzacyjnych, dyfuzji i różnorodności kulturowej, tolerancji, znaczenia współpracy międzynarodowej w Europie

K_K10 jest przekonany o wartości nowej wiedzy z zakresu integracji europejskiej i jej wpływie na własny rozwój oraz postęp i zmiany w środowisku międzynarodowym w skali globalnej, regionalnej i w kraju.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte w ramach realizacji następujących przedmiotów:

- Przemiany cywilizacyjne w Europie w XIX i XX w.

- Polityka zagraniczna Polski

- Unia i instytucje europejskie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Garczewski
Prowadzący grup: Krzysztof Garczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W04 ma podstawową wiedzę o relacjach i zależnościach politycznych, ekonomicznych i społecznych między państwami UE

K_W12 ma podstawową wiedzę na temat prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, praw człowieka, źródeł tych praw, procesów ich kodyfikacji oraz mechanizmów i narzędzi odpowiedzialnych za ich respektowanie we współczesnej Europie, a także pozwalających uzyskać podmiotom zadośćuczynienie za naruszenie ich praw

K_W13 ma podstawową wiedzę na temat ewolucji i transformacji środowiska międzynarodowego w Europie, funkcjonowania dyplomacji, polityki zagranicznej Polski, Unii Europejskiej, państw europejskich oraz głównych aktorów środowiska międzynarodowego w Europie

K_W15 ma podstawową wiedzę z zakresu historii Polski i Europy XX wieku, historii integracji europejskiej, myśli społeczno-politycznej oraz przemian cywilizacyjnych w skali globalnej i regionalnej.


UMIEJĘTNOŚCI - student:

K_U02 umiejętnie interpretuje układy, traktaty, porozumienia, akty prawne UE w środowisku międzynarodowym

K_U05 znajduje i poddaje krytycznej analizie źródła dotyczące różnych, wybranych aspektów integracji europejskiej

K_U08 potrafi w aspekcie przyczynowo-skutkowym właściwie analizować życie polityczne, gospodarcze i społeczne w państwach UE

K_U10 ocenia rolę i wpływ mediów w UE na życie jednostki, systemów społeczno-politycznych i gospodarczych w skali globalnej, regionalnej oraz wybranych państwach Europy

K_U12 znajduje i klasyfikuje źródła prawa międzynarodowego, prawa UE, praw człowieka i ochrony własności, wykorzystuje je do analizy tekstów prawnych związanych z procesem integracji europejskiej oraz do właściwych sposobów rozstrzygania sporów.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K03 przestrzega zasad kulturowych i etycznych oraz wzajemnego współżycia różnych wyznań, ras, narodów i grup etnicznych w Europie

K_K06 potępia nieuczciwe zachowania w kwestiach naruszania norm prawnych oraz norm społecznych, szanuje tradycje demokratyczne i kulturowe poszczególnych społeczeństw Europy

K_K07 ma świadomość korzyści wynikających z procesów demokratyzacyjnych, dyfuzji i różnorodności kulturowej, tolerancji, znaczenia współpracy międzynarodowej w Europie

K_K10 jest przekonany o wartości nowej wiedzy z zakresu integracji europejskiej i jej wpływie na własny rozwój oraz postęp i zmiany w środowisku międzynarodowym w skali globalnej, regionalnej i w kraju.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte w ramach realizacji następujących przedmiotów:

- Przemiany cywilizacyjne w Europie w XIX i XX w.

- Polityka zagraniczna Polski

- Unia i instytucje europejskie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Garczewski
Prowadzący grup: Krzysztof Garczewski, Monika Opioła-Cegiełka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W04 ma podstawową wiedzę o relacjach i zależnościach politycznych, ekonomicznych i społecznych między państwami UE

K_W12 ma podstawową wiedzę na temat prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, praw człowieka, źródeł tych praw, procesów ich kodyfikacji oraz mechanizmów i narzędzi odpowiedzialnych za ich respektowanie we współczesnej Europie, a także pozwalających uzyskać podmiotom zadośćuczynienie za naruszenie ich praw

K_W13 ma podstawową wiedzę na temat ewolucji i transformacji środowiska międzynarodowego w Europie, funkcjonowania dyplomacji, polityki zagranicznej Polski, Unii Europejskiej, państw europejskich oraz głównych aktorów środowiska międzynarodowego w Europie

K_W15 ma podstawową wiedzę z zakresu historii Polski i Europy XX wieku, historii integracji europejskiej, myśli społeczno-politycznej oraz przemian cywilizacyjnych w skali globalnej i regionalnej.


UMIEJĘTNOŚCI - student:

K_U02 umiejętnie interpretuje układy, traktaty, porozumienia, akty prawne UE w środowisku międzynarodowym

K_U05 znajduje i poddaje krytycznej analizie źródła dotyczące różnych, wybranych aspektów integracji europejskiej

K_U08 potrafi w aspekcie przyczynowo-skutkowym właściwie analizować życie polityczne, gospodarcze i społeczne w państwach UE

K_U10 ocenia rolę i wpływ mediów w UE na życie jednostki, systemów społeczno-politycznych i gospodarczych w skali globalnej, regionalnej oraz wybranych państwach Europy

K_U12 znajduje i klasyfikuje źródła prawa międzynarodowego, prawa UE, praw człowieka i ochrony własności, wykorzystuje je do analizy tekstów prawnych związanych z procesem integracji europejskiej oraz do właściwych sposobów rozstrzygania sporów.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K03 przestrzega zasad kulturowych i etycznych oraz wzajemnego współżycia różnych wyznań, ras, narodów i grup etnicznych w Europie

K_K06 potępia nieuczciwe zachowania w kwestiach naruszania norm prawnych oraz norm społecznych, szanuje tradycje demokratyczne i kulturowe poszczególnych społeczeństw Europy

K_K07 ma świadomość korzyści wynikających z procesów demokratyzacyjnych, dyfuzji i różnorodności kulturowej, tolerancji, znaczenia współpracy międzynarodowej w Europie

K_K10 jest przekonany o wartości nowej wiedzy z zakresu integracji europejskiej i jej wpływie na własny rozwój oraz postęp i zmiany w środowisku międzynarodowym w skali globalnej, regionalnej i w kraju.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte w ramach realizacji następujących przedmiotów:

- Przemiany cywilizacyjne w Europie w XIX i XX w.

- Polityka zagraniczna Polski.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.