Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacje międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM36OM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacje międzynarodowe
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Garczewski
Prowadzący grup: Krzysztof Garczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W03 ma podstawową wiedzę na temat środowiska międzynarodowego, jego geografii, struktury, międzynarodowych instytucji i organizacji o charakterze politycznym, ekonomicznym i finansowym, wojskowym, ekologicznym, sportowym

K_W07 ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę na temat jednostki, jej miejsca i roli w funkcjonowaniu systemów politycznych, organizacji międzynarodowych oraz instytucji w środowisku krajowym, regionalnym i globalnym

K_W09 ma ogólną wiedzę obejmującą teorię i metodologię badań stosunków międzynarodowych, gromadzenia i selekcji materiału źródłowego dotyczącego funkcjonowania organizacji międzynarodowych, krytyki źródeł, deskrypcji i eksplanacji zjawisk, faktów, zdarzeń oraz mechanizmów występujących w poliarchicznym środowisku międzynarodowym i krajowym

K_W11 posiada podstawową wiedzę o normach prawnych i zasadach funkcjonowania organizacji i instytucji międzynarodowych oraz ich klasyfikacji i podziałach

K_W13 ma podstawową wiedzę na temat ewolucji i transformacji środowiska międzynarodowego, funkcjonowania współczesnych organizacji międzynarodowych, dyplomacji, polityki zagranicznej Polski, Unii Europejskiej, państw europejskich oraz innych głównych aktorów środowiska międzynarodowego.


UMIEJĘTNOŚCI - student:

K_U02 umiejętnie interpretuje układy, traktaty, porozumienia, akty prawne związane z funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych

K_U03 rozpoznaje, identyfikuje, klasyfikuje, porównuje i wyjaśnia wybrane organizacje międzynarodowe

K_U07 dostrzega związki między teoriami politycznymi a praktyką polityczną oraz możliwościami kształtowania władz i ich struktur, a także polityką i ekonomią w wymiarze związanym z działalnością organizacji międzynarodowych

K_U08 potrafi w aspekcie przyczynowo-skutkowym właściwie analizować aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne w europejskich organizacjach międzynarodowych

K_U18 potrafi, zgodnie z metodologią badań nauk społecznych i humanistycznych, przygotować na wybrany temat profesjonalne wystąpienie ustne z zakresu funkcjonowania wybranej organizacji międzynarodowej.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K02 jest przekonany o konieczności permanentnego podnoszenia wiedzy na temat organizacji międzynarodowych

K_K06 potępia nieuczciwe zachowania w kwestiach naruszania norm prawnych oraz norm społecznych w środowisku międzynarodowym, szanuje tradycje demokratyczne i kulturowe poszczególnych społeczeństw

K_K08 potrafi wykorzystać swoją wiedzę zdobytą w ramach realizacji przedmiotu w sferze praktyki życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego aktywnie kreując wyznaczone role.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte w ramach realizacji następujących przedmiotów:

- geografia polityczna i ekonomiczna,

- międzynarodowe stosunki polityczne,

- międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Garczewski
Prowadzący grup: Krzysztof Garczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W03 ma podstawową wiedzę na temat środowiska międzynarodowego, jego geografii, struktury, międzynarodowych instytucji i organizacji o charakterze politycznym, ekonomicznym i finansowym, wojskowym, ekologicznym, sportowym

K_W07 ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę na temat jednostki, jej miejsca i roli w funkcjonowaniu systemów politycznych, organizacji międzynarodowych oraz instytucji w środowisku krajowym, regionalnym i globalnym

K_W09 ma ogólną wiedzę obejmującą teorię i metodologię badań stosunków międzynarodowych, gromadzenia i selekcji materiału źródłowego dotyczącego funkcjonowania organizacji międzynarodowych, krytyki źródeł, deskrypcji i eksplanacji zjawisk, faktów, zdarzeń oraz mechanizmów występujących w poliarchicznym środowisku międzynarodowym i krajowym

K_W11 posiada podstawową wiedzę o normach prawnych i zasadach funkcjonowania organizacji i instytucji międzynarodowych oraz ich klasyfikacji i podziałach

K_W13 ma podstawową wiedzę na temat ewolucji i transformacji środowiska międzynarodowego, funkcjonowania współczesnych organizacji międzynarodowych, dyplomacji, polityki zagranicznej Polski, Unii Europejskiej, państw europejskich oraz innych głównych aktorów środowiska międzynarodowego.


UMIEJĘTNOŚCI - student:

K_U02 umiejętnie interpretuje układy, traktaty, porozumienia, akty prawne związane z funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych

K_U03 rozpoznaje, identyfikuje, klasyfikuje, porównuje i wyjaśnia wybrane organizacje międzynarodowe

K_U07 dostrzega związki między teoriami politycznymi a praktyką polityczną oraz możliwościami kształtowania władz i ich struktur, a także polityką i ekonomią w wymiarze związanym z działalnością organizacji międzynarodowych

K_U08 potrafi w aspekcie przyczynowo-skutkowym właściwie analizować aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne w europejskich organizacjach międzynarodowych

K_U18 potrafi, zgodnie z metodologią badań nauk społecznych i humanistycznych, przygotować na wybrany temat profesjonalne wystąpienie ustne z zakresu funkcjonowania wybranej organizacji międzynarodowej.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K02 jest przekonany o konieczności permanentnego podnoszenia wiedzy na temat organizacji międzynarodowych

K_K06 potępia nieuczciwe zachowania w kwestiach naruszania norm prawnych oraz norm społecznych w środowisku międzynarodowym, szanuje tradycje demokratyczne i kulturowe poszczególnych społeczeństw

K_K08 potrafi wykorzystać swoją wiedzę zdobytą w ramach realizacji przedmiotu w sferze praktyki życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego aktywnie kreując wyznaczone role.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte w ramach realizacji następujących przedmiotów:

- geografia polityczna i ekonomiczna,

- międzynarodowe stosunki polityczne,

- międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 - ma wiedzę na temat środowiska międzynarodowego, jego geografii, struktury, międzynarodowych instytucji i organizacji o charakterze politycznym, ekonomicznym i finansowym, wojskowym, ekologicznym, sportowym (K_W03)

W02 - ma interdyscyplinarną wiedzę na temat jednostki, jej miejsca i roli w funkcjonowaniu systemów politycznych, organizacji międzynarodowych oraz instytucji w środowisku krajowym, regionalnym i globalnym (K_W07)

W03 - ma wiedzę z zakresu teorii i metodologii badań stosunków międzynarodowych (K_W09)

W04 - ma wiedzę na temat podstawowych norm prawnych i zasad funkcjonowania organizacji i instytucji międzynarodowych oraz ich klasyfikacji i podziałów (K_W11)

W05 - posiada wiedzę na temat ewolucji i transformacji środowiska międzynarodowego, funkcjonowania współczesnych organizacji międzynarodowych, dyplomacji, polityki zagranicznej Polski, Unii Europejskiej, państw europejskich oraz innych głównych aktorów środowiska międzynarodowego (K_W13)


UMIEJĘTNOŚCI - student:

Uo1 - umiejętnie interpretuje układy, traktaty, porozumienia, akty prawne związane z funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych (K_U02)

U02 - rozpoznaje, identyfikuje, klasyfikuje, porównuje i wyjaśnia wybrane organizacje międzynarodowe (K_U03)

U03 - dostrzega związki między teoriami politycznymi a praktyką polityczną oraz możliwościami kształtowania władz i ich struktur, a także polityką i ekonomią w wymiarze związanym z działalnością organizacji międzynarodowych (K_U07)

U04 - potrafi w aspekcie przyczynowo-skutkowym właściwie analizować aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne w europejskich organizacjach międzynarodowych (K_U08)

U05 - potrafi, zgodnie z metodologią badań nauk społecznych i humanistycznych, przygotować na wybrany temat profesjonalne wystąpienie ustne z zakresu funkcjonowania wybranej organizacji międzynarodowej (K_U18)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 - jest przekonany o konieczności permanentnego podnoszenia wiedzy na temat organizacji międzynarodowych (K_K02)

K02 - potępia nieuczciwe zachowania w kwestiach naruszania norm prawnych oraz norm społecznych w środowisku międzynarodowym, szanuje tradycje demokratyczne i kulturowe poszczególnych społeczeństw (K_K06)

K03 - potrafi wykorzystać swoją wiedzę zdobytą w ramach realizacji przedmiotu w sferze praktyki życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego aktywnie kreując wyznaczone role (K_K08)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych, geografii politycznej i ekonomicznej


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.