Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM36PG-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Goszka
Prowadzący grup: Witold Goszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – rozumie interdyscyplinarność i powiązania polityki gospodarczej z innymi obszarami funkcjonowania państwa (K_W05)


W02– rozumie rolę i miejsce jednostki w kontekście funkcjonowania różnych systemów gospodarczych (K_W07)


W03– zna ewolucję polityki gospodarczej i jej konsekwencje dla historii Polski i Europy XX w.(K_W15)


W04 – zna podstawy polityki ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego (K_W16)


W05 – posiada wiedzę ekonomiczną w zakresie mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki, jej elementów składowych oraz powiązań z gospodarką światową (K_W17)


UMIEJĘTNOŚCI - student:


U01 – posiada umiejętność identyfikacji, klasyfikacji i wyjaśniania wybranych rodzajów polityki gospodarczej (K_U03)


U02 – identyfikuje powiązania pomiędzy głównymi doktrynami ekonomicznymi a praktyką polityki (K_U07)


U03 – właściwie analizuje i ocenia sytuację gospodarczą w kraju i na świecie (K_U08)


U04 – posiada umiejętność oceny potencjalnych zagrożeń ekonomicznych w polityce międzynarodowej (K_U11)


U05- posiada umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce (K_U13)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:


K01 – jest przekonany o wartości nowej wiedzy i potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce życia gospodarczego (K_K08)


K02–jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym (K_k10, K_K11)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ekonomia

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Goszka
Prowadzący grup: Witold Goszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – rozumie interdyscyplinarność i powiązania polityki gospodarczej z innymi obszarami funkcjonowania państwa (K_W05)


W02– rozumie rolę i miejsce jednostki w kontekście funkcjonowania różnych systemów gospodarczych (K_W07)


W03– zna ewolucję polityki gospodarczej i jej konsekwencje dla historii Polski i Europy XX w.(K_W15)


W04 – zna podstawy polityki ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego (K_W16)


W05 – posiada wiedzę ekonomiczną w zakresie mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki, jej elementów składowych oraz powiązań z gospodarką światową (K_W17)


UMIEJĘTNOŚCI - student:


U01 – posiada umiejętność identyfikacji, klasyfikacji i wyjaśniania wybranych rodzajów polityki gospodarczej (K_U03)


U02 – identyfikuje powiązania pomiędzy głównymi doktrynami ekonomicznymi a praktyką polityki (K_U07)


U03 – właściwie analizuje i ocenia sytuację gospodarczą w kraju i na świecie (K_U08)


U04 – posiada umiejętność oceny potencjalnych zagrożeń ekonomicznych w polityce międzynarodowej (K_U11)


U05- posiada umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce (K_U13)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:


K01 – jest przekonany o wartości nowej wiedzy i potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce życia gospodarczego (K_K08)


K02–jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym (K_k10, K_K11)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ekonomia

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Goszka
Prowadzący grup: Witold Goszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – rozumie interdyscyplinarność i powiązania polityki gospodarczej z innymi obszarami funkcjonowania państwa (K_W05)


W02– rozumie rolę i miejsce jednostki w kontekście funkcjonowania różnych systemów gospodarczych (K_W07)


W03– zna ewolucję polityki gospodarczej i jej konsekwencje dla historii Polski i Europy XX w.(K_W15)


W04 – zna podstawy polityki ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego (K_W16)


W05 – posiada wiedzę ekonomiczną w zakresie mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki, jej elementów składowych oraz powiązań z gospodarką światową (K_W17)


UMIEJĘTNOŚCI - student:


U01 – posiada umiejętność identyfikacji, klasyfikacji i wyjaśniania wybranych rodzajów polityki gospodarczej (K_U03)


U02 – identyfikuje powiązania pomiędzy głównymi doktrynami ekonomicznymi a praktyką polityki (K_U07)


U03 – właściwie analizuje i ocenia sytuację gospodarczą w kraju i na świecie (K_U08)


U04 – posiada umiejętność oceny potencjalnych zagrożeń ekonomicznych w polityce międzynarodowej (K_U11)


U05- posiada umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce (K_U13)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:


K01 – jest przekonany o wartości nowej wiedzy i potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce życia gospodarczego (K_K08)


K02–jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym (K_k10, K_K11)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ekonomia

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Goszka
Prowadzący grup: Witold Goszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.