Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorząd terytorialny w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM36STE-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samorząd terytorialny w Europie
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Wodzikowski
Prowadzący grup: Czesław Wodzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Panciszko
Prowadzący grup: Barbara Panciszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Biegański
Prowadzący grup: Zdzisław Biegański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza - student:

K_W03 - ma podstawowa wiedzę na temat środowiska międzynarodowego, jego geografii, struktury, instytucji i organizacji politycznych, gospodarczych, prawnych i kulturalnych;

K_W10 - posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i zawartości Internetu (w tym baz danych), bibliotek, archiwów, systemów edukacji oraz mediów międzynarodowych i krajowych

K_W15 - ma podstawową wiedzę z zakresu historii Polski i Europy XX wieku, historii stosunków międzynarodowych, myśli społeczno-politycznej oraz przemian cywilizacyjnych w skali globalnej i regionalnej

K_W16 - zna i rozumie pojęcia, zasady i regulacje prawa autorskiego, relacje miedzy rożnymi systemami prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie ochrony własności.


Umiejętności - student:

K_U03 - rozpoznaje, identyfikuje, klasyfikuje, porównuje i wyjaśnia wybrane problemy z zakresu geografii, polityki międzynarodowej, myśli politycznej, ekonomii, bezpieczeństwa oraz dziedzictwa kulturowego;

K_U08 - potrafi w aspekcie przyczynowo-skutkowym właściwie analizować życie polityczne, gospodarcze i społeczne w państwach europejskich;

K_U11 - posiada umiejętność antycypowania podstawowych zagrożeń oraz deformacji politycznych, ekonomicznych (finansowych), militarnych, kulturowych, wyznaniowych, narodowościowych i prawnych w stosunkach międzynarodowych.


Kompetencje społeczne - student:

K_K03 - przestrzega zasad kulturowych i etycznych oraz wzajemnego współżycia różnych wyznań,, ras, narodów i grup etnicznych;

K_K06 - potępia nieuczciwe zachowania w kwestiach naruszania norm prawnych oraz norm społecznych, szanuje tradycje demokratyczne i kulturowe poszczególnych społeczeństw;

K_K10 - jest przekonany o wartości nowej wiedzy i jej wpływie na własny rozwój oraz postęp i zmiany w środowisku międzynarodowym w skali globalnej, regionalnej i w kraju.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty przewidziane programem nauczania na studiach licencjackich - semestr I-V, znajomość na poziomie podstawowym zagadnień ustrojowych i społecznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.