Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia militarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-WZ11ARMILI-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Archeologia militarna
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żychlińska
Prowadzący grup: Justyna Żychlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W01- ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii na temat dziejów wojska i sztuki wojennej, a także współczesnej myśli wojskowej oraz policji i innych służb mundurowych

K_W03- rozumie powiązania interdyscyplinarne studiowanego kierunku z dyscyplinami nauk humanistycznych i społecznych

K_W06- ma podstawową wiedzę z zakresu rozwoju sztuki wojennej i wojskowości oraz terminologii wojskowej od czasów najdawniejszych do współczesności

K_W07 – posiada wiedzę na temat bronioznawstwa i mundurologii oraz fachowej terminologii związanej z tymi zagadnieniami

UMIEJĘTNOŚCI - student:

K_U03- prowadzi krytyczną analizę i interpretuje źródła i inne materiały dotyczące wojska, policji i innych służb mundurowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K05 – ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę permanentnego dokształcania się

K_K06 – docenia i szanuje tradycję polskiego oręża oraz ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego ze sztuką wojenną Europy, Polski i swojego regionu


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Archeologia ziem polskich. Najważniejsze informacje dotyczące uzbrojenia w starożytności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żychlińska
Prowadzący grup: Justyna Żychlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W01- ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii na temat dziejów wojska i sztuki wojennej, a także współczesnej myśli wojskowej oraz policji i innych służb mundurowych

K_W03- rozumie powiązania interdyscyplinarne studiowanego kierunku z dyscyplinami nauk humanistycznych i społecznych

K_W06- ma podstawową wiedzę z zakresu rozwoju sztuki wojennej i wojskowości oraz terminologii wojskowej od czasów najdawniejszych do współczesności

K_W07 – posiada wiedzę na temat bronioznawstwa i mundurologii oraz fachowej terminologii związanej z tymi zagadnieniami

UMIEJĘTNOŚCI - student:

K_U03- prowadzi krytyczną analizę i interpretuje źródła i inne materiały dotyczące wojska, policji i innych służb mundurowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K05 – ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę permanentnego dokształcania się

K_K06 – docenia i szanuje tradycję polskiego oręża oraz ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego ze sztuką wojenną Europy, Polski i swojego regionu


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Archeologia ziem polskich. Najważniejsze informacje dotyczące uzbrojenia w starożytności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żychlińska
Prowadzący grup: Justyna Żychlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:


Wiedza:

K_W01 - Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych i społecznych, ma wiedzę faktograficzną w zakresie problematyki związanej ze studiowanym kierunkiem.

K_W03 - Ma wiedzę pozwalającą na krytyczną analizę zjawisk, wskazywania cech charakterystycznych. Ma wiedzę o procesach historycznych, przemianach struktur społecznych, o czynnikach rozwoju cywilizacyjnego.

K_W07- Posiada wiedzę co do dotychczasowego i bieżącego stanu badań.


Umiejętności:

K_U01- Potrafi wykorzystywać do celów naukowych posiadaną wiedzę. Posiada podstawowe umiejętności badawcze.


Kompetencje społeczne:

K_K03- Szanuje dziedzictwo kulturowe w jego różnorodności, ma świadomość odpowiedzialności za jego utrwalanie.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Najważniejsze informacje dotyczące uzbrojenia w starożytności.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.