Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia historyczno-wojskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-WZ11GHW-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia historyczno-wojskowa
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01 – zna podstawowe pojęcia z zakresu geografii historycznej, krajobrazu kulturowego i krajobrazu komunikacyjnego (K_W02)

W02 – ma orientacje w problematyce krajobrazu wojskowego i geografii wojennej (K_W05)

W03 – zna podstawowe źródła do badań geograficzno-wojskowych z zakresu kartografii, onomastyki, ikonografii i danych statystycznych (K_W16)


UMIEJĘTNOŚCI

U01 – potrafi wyjaśnić procesy zachodzące w przestrzeni, które prowadzą do konfliktów zbrojnych (K_U09)

U02 – zna podstawowe atlasy i katalogi zawierające materiał kartograficzny i ikonograficzny oraz elementy z wojskowego zasobu geograficznego

U03 – orientuje się w możliwościach pozyskania danych statystycznych (K_U10) kartograficznych oraz ikonografii za zakresu krajobrazu wojskowego i geografii wojennej (K_U16)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 – wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu wiedzy o konfliktach (K_K05)

K02 – na świadomość intedyscyplinarnej i zespołowej pracy w badaniach nad geografią wojenną i krajobrazem wojskowym (K_K09)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ogólne informacje z zakresu geografii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01 - ma wiedzę na temat zmian w poszczególnych okresach w zakresie geografii historycznej i geografii wojskowej (wojennej) (K_W02)

W02 – zna podstawowe pojęcia z zakresu geografii historycznej, krajobrazu kulturowego, krajobrazu komunikacyjnego, geografii wojskowej (wojennej)

(K_W03)

W03 – ma orientacje w problematyce krajobrazu wojskowego i geografii

wojskowej (wojennej) jako dziedzin od siebie ściśle zaleznych (K_W04)


UMIEJĘTNOŚCI

U01 – potrafi przekazywać fakty i formułować poglądy na temat procesów zachodzących w w przestrzeni, które prowadzą do konfliktów zbrojnych (K_U09)

U02 - orientuje się w możliwościach pozyskania róznorodnych danych za zakresu krajobrazu wojskowego i geografii wojskowej (wojennej) (K_U09)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 – wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu wiedzy o konfliktach oraz ma poczucie zmian zachodzących w ustaleniach naukowych (K_K02)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ogólne informacje z zakresu geografii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA


W01 - ma wiedzę na temat zmian w poszczególnych okresach w zakresie geografii historycznej i geografii wojskowej (wojennej) (K_W02)


W02 – zna podstawowe pojęcia z zakresu geografii historycznej, krajobrazu kulturowego, krajobrazu komunikacyjnego, geografii wojskowej (wojennej) (K_W05)


W03 – ma orientacje w problematyce krajobrazu wojskowego i geografii

wojskowej (wojennej) jako dziedzin od siebie ściśle zależnych (K_W04)


UMIEJĘTNOŚCI


U01 – potrafi przekazywać fakty i formułować poglądy na temat procesów zachodzących w w przestrzeni, które prowadzą do konfliktów zbrojnych (K_U09)


U02 - orientuje się w możliwościach pozyskania różnorodnych danych za zakresu krajobrazu wojskowego i geografii wojskowej (wojennej) (K_U09)KOMPETENCJE SPOŁECZNE


K01 – wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu wiedzy o konfliktach oraz ma poczucie zmian zachodzących w ustaleniach naukowych (K_K02)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstaw geografii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.