Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityczne uwarunkowania wojen

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-WZ11PUWWO-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityczne uwarunkowania wojen
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Albert Kotowski
Prowadzący grup: Albert Kotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – zna dorobek historiografii z zakresu historii wojskowości i historii wojen,

W02 – zna na podstawie wybranych tematów źródła omawianych konfliktów militarnych i ich uwarunkowania polityczne od średniowiecza do czasów współczesnych,

W03 – zna cechy współczesnej wojskowości i podstawową terminologię wojskową na przykładzie aktualnych konfliktów zbrojnych na świecie.

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – umie przeprowadzić krytyczną analizę źródeł i materiałów do wybranych tematów,

U02 – rozumie uwarunkowania polityczne przyczyn i skutków konfliktów zbrojnych na przestrzeni dziejów,

U03 – posiada zdolność krytycznego i obiektywnego oceniania i formułowania własnych opinii dotyczących konfliktów militarnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – rozumie korzyści płynące ze studiowania i pogłębiania wiedzy z zakresu historii wojen,

K02 – docenia obiektywizm w badaniach historii konfliktów zbrojnych,

K03 – dostrzega wpływ uwarunkowań konfliktów wojennych na kształtowanie się dziedzictwa kulturowego.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

ogólna wiedza z historii powszechnej i Polski od średniowiecza do czasów współczesnych na poziomie szkoły średniej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.