Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka wojenna starożytności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-WZ11SZWS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka wojenna starożytności
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Ruciński
Prowadzący grup: Sebastian Ruciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – ma podstawową wiedzę o historiografii na temat antycznej sztuki wojennej i organizacji struktur wojskowych. (K_W01)

W02 – zna podstawowe fakty, terminy i pojęcia z dziejów starożytnych. (K_W04)

W03 – ma podstawową wiedzę z zakresu rozwoju sztuki wojennej i wojskowości oraz terminologii wojskowej w starożytności. (K_W06)

W04 – wie, gdzie poszukiwać informacji, gdzie znajdują się zbiory sztuki cenne dla studiów nad wojskowością antyczną. (K_W12)

W05 – rozumie podstawową terminologię wojskową w odniesieniu do wojskowości rzymskiej. (K_W17)

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – wyszukuje, analizuje i interpretuje informacje w oparciu o źródła, literaturę przedmiotu i Internet. (K_U02)

U02 – analizuje i interpretuje antyczny tekst źródłowy z wykorzystaniem literatury przedmiotu, a przede wszystkim naukowych komentarzy. (K_U04)

U03 – samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę o wojskowości antycznej przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego. (K_U05)

U04 – samodzielnie lub w grupie przygotowuje prezentację ustną i pisemną na temat wybranych działań wojennych w starożytności, po czym potrafi ją zaprezentować. (K_U13, K_U15)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – potrafi przygotować i propagować wiedzę o osiągnięciach antycznej sztuki wojennej. (K_K03)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Ruciński
Prowadzący grup: Sebastian Ruciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – zna podstawowe fakty, terminy i pojęcia z dziejów starożytnych, w tym przede wszystkim z zakresu rozwoju sztuki wojennej i wojskowości oraz terminologii wojskowej w antyku. (K_W01)

W02 – ma podstawową wiedzę o historiografii i innych źródłach pozwalających uzyskać wiedzę na temat antycznej sztuki wojennej i organizacji struktur wojskowych; potrafi te źródła poddać krytycznej analizie i na ich podstawie wskazać na cechy charakterystyczne i etapy rozwoju greckiej i rzymskiej wojskowości; potrafi wyjaśnić powiązania między sztuką wojenną a życiem politycznym, społecznym i religijnym w antyku (K_W03);

W03 – zna najnowsze teorie dotyczące rozwoju antycznej sztuki wojennej (K_W07);

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – wyszukuje, analizuje i interpretuje informacje w oparciu o źródła, literaturę przedmiotu i Internet; potrafi na ich podstawie przygotować ustną prezentację i rozprawę pisemną posiadającą znamiona opracowania naukowego (K_U01)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – potrafi przygotować i propagować wiedzę o osiągnięciach antycznej sztuki wojennej (K_K03).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Ruciński
Prowadzący grup: Sebastian Ruciński, Dariusz Spychała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – zna podstawowe fakty, terminy i pojęcia z dziejów starożytnych, w tym przede wszystkim z zakresu rozwoju sztuki wojennej i wojskowości oraz terminologii wojskowej w antyku. (K_W01)

W02 – ma podstawową wiedzę o historiografii i innych źródłach pozwalających uzyskać wiedzę na temat starożytnej sztuki wojennej i organizacji struktur wojskowych; potrafi te źródła poddać krytycznej analizie i na ich podstawie wskazać na cechy charakterystyczne i etapy rozwoju starożytnej wojskowości; potrafi wyjaśnić powiązania między sztuką wojenną a życiem politycznym, społecznym i religijnym w starożytności (K_W03);

W03 – zna najnowsze teorie dotyczące rozwoju starożytnej sztuki wojennej (K_W07);

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – wyszukuje, analizuje i interpretuje informacje w oparciu o źródła, literaturę przedmiotu i Internet; potrafi na ich podstawie przygotować ustną prezentację lub rozprawę pisemną posiadającą znamiona opracowania naukowego (K_U01)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – potrafi przygotować i propagować wiedzę o osiągnięciach starożytnej sztuki wojennej (K_K03).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Ruciński, Dariusz Spychała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.