Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do wojskoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-WZ11WDW-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do wojskoznawstwa
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Nadolski
Prowadzący grup: Łukasz Nadolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W02 opanował podstawową wiedzę w zakresie specyfiki studiowanego kierunku oraz metodologii nauk historycznych i społecznych

K_W04 - ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorie i metodologię) z zakresu nauk historycznych i społecznych niezbędną do studiowania kierunku wojskoznawstwo

K_W16 zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu badacza wojskowości

K_W17 rozumie podstawową terminologię wojskową w przynajmniej jednym języku nowożytnym

K_W18 zna i rozumie podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskie

K_U01 pozyskuje wiedzę i rozwija umiejętności badawcze na temat wojskoznawstwa pod kierunkiem opiekuna naukowego

K_U02 umie czytać i wykorzystywać teksty źródłowe i inne materiały w języku ojczystym dotyczące zagadnień militarnych

K_U04 rozpoznaje i korzysta ze źródeł informacji takich jak bibliografia, dokumenty, katalogi, repetytoria, informatyczne zbiory danych dotyczące zagadnień związanych z wojskowością i pozostałymi służbami militarnymi

K_U16 korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu, potrafi ocenić, wykorzystać i opracować materiał pozyskany z sieci dotyczący zagadnień dziejów wojen oraz sztuki wojennej i wojskowości

K_K02 jest przekonany o konieczności dystansu czasowego oraz obiektywizmu w badaniach nad dziejami wojskowymi dawnej i współczesnej Polski, państw europejskich i pozaeuropejskich

K_K04 potępia nieuczciwe zachowanie w kwestiach naruszania cudzej własności intelektualnej

K_K10 rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy służb mundurowych, a także w popularyzacji wiedzy z zakresu wojskoznawstwa


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy historii wojskowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Nadolski
Prowadzący grup: Łukasz Nadolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Nadolski
Prowadzący grup: Łukasz Nadolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Nadolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.