Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury życia codziennego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK12HKC-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury życia codziennego
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, SD
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA - student:

W01 - ma zaawansowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej historii kultury życia codziennego (K_W02)

W02 - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zróżnicowania społecznego i dynamiki procesów społecznych (K_W08)

W03 - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii powszechnej i historii Polski pozwalającą na określanie źródeł kształtowania się kultury różnych stanów (K_W08)


UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 - posiada umiejętność wszechstronnej i obiektywnej analizy przyczynowo-skutkowej rozwoju kultury życia codziennego w oparciu o trafnie dobrane źródła (K_U02)

U02 - potrafi trafnie dobrać metodologię badawczą do realizowanych badań (K_U08)

U03- potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę, terminologię oraz różne źródła informacji (K_U08)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 - docenia wartość artefaktów związanych z kulturą życia codziennego (K_K01)

K02 - zna, stosuje i propaguje zasady zawodowej odpowiedzialności, rzetelności i dobrych praktyk na gruncie działalności badawczej i dydaktycznej związanej z historią kultury życia codziennego (K_K01)
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien ukończyć zajęcia związane z historią kultury i historią kultury materialnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.