Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki powszechnej do k. XIX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK23HSPOW-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki powszechnej do k. XIX w.
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Jankowski, Christine Moisan-Jablonski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Jankowski
Prowadzący grup: Aleksander Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – objaśnia społeczno-kulturowe uwarunkowania przeobrażeń sztuki (K_W05)

W02 – opisuje efekty procesów ewolucyjnych sztuki powszechnej do końca XIX w. (K_W12)

W03 – rozpoznaje i charakteryzuje fachowym językiem jakości artystyczno-

stylistyczne dzieł sztuki (K_W13)

W04 – wskazuje najważniejsze ośrodki i dzieła oraz najwybitniejszych twórców

sztuki powszechnej (K_W14)


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – wykorzystuje dostępne źródła informacji do nakreślania kontekstów kulturowych i celów twórczości artystycznej (K_U02)

U02 – ocenia walory stylistyczne, analizuje motywy ikonograficzne oraz interpretuje przesłanie ideowe dzieł (K_U06)

U03 – ocenia walory warsztatowe dzieł, formułuje diagnozy ich związku z kręgami artystycznymi oraz określa ich miejsce w historii sztuki (K_U07)

U04 – łączy jakości artystyczne dzieł ze stylistyką romańską lub gotycką oraz nakreśla ich uwarunkowania kulturowe (K_U017)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – ma świadomość źródeł kulturowej tożsamości Europy i tradycji sztuki europejskiej (K_K03)

K02 – kontroluje stan prawny ochrony zabytków i jest zdeterminowany do ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego (K_K05)

K03 – jest zorientowany co do różnorodności i historycznej zmienności postaw światopoglądowych twórców kultury europejskiej (K_K08)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Historia sztuki starożytnej.

Wymagania wstępne: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane po zaliczeniu przedmiotu wprowadzającego.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Jankowski
Prowadzący grup: Aleksander Jankowski, Agnieszka Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – objaśnia społeczno-kulturowe uwarunkowania przeobrażeń sztuki (K_W05)

W02 – opisuje efekty procesów ewolucyjnych sztuki powszechnej do końca XIX w. (K_W12)

W03 – rozpoznaje i charakteryzuje fachowym językiem jakości artystyczno-

stylistyczne dzieł sztuki (K_W13)

W04 – wskazuje najważniejsze ośrodki i dzieła oraz najwybitniejszych twórców

sztuki powszechnej (K_W14)


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – wykorzystuje dostępne źródła informacji do nakreślania kontekstów kulturowych i celów twórczości artystycznej (K_U02)

U02 – ocenia walory stylistyczne, analizuje motywy ikonograficzne oraz interpretuje przesłanie ideowe dzieł (K_U06)

U03 – ocenia walory warsztatowe dzieł, formułuje diagnozy ich związku z kręgami artystycznymi oraz określa ich miejsce w historii sztuki (K_U07)

U04 – łączy jakości artystyczne dzieł ze stylistyką romańską lub gotycką oraz nakreśla ich uwarunkowania kulturowe (K_U017)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – ma świadomość źródeł kulturowej tożsamości Europy i tradycji sztuki europejskiej (K_K03)

K02 – kontroluje stan prawny ochrony zabytków i jest zdeterminowany do ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego (K_K05)

K03 – jest zorientowany co do różnorodności i historycznej zmienności postaw światopoglądowych twórców kultury europejskiej (K_K08)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Historia sztuki starożytnej.

Wymagania wstępne: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane po zaliczeniu przedmiotu wprowadzającego.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.