Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka inwentaryzacji zabytków budownictwa i architektury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK23MIZBA-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka inwentaryzacji zabytków budownictwa i architektury
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 2, semestr 3, kierunek Zarządzanie dziedzictwem kult. i ochr. zab., spec. zabytkoznawstwo, SP
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wysocka
Prowadzący grup: Agnieszka Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym i ochrony zabytków (K_W02)

W02 - zna podstawy prawne związane z zarządzaniem i administrowaniem dobrami kultury (K_W15)

W03 - potrafi określić specyfikę ochrony różnych typów zabytków (K_W16); W04 - ze znawstwem rozróżnia metody i narzędzia zarządzania dziedzictwem kulturowym (K_W18)

U01 - wyszukuje niezbędne przy przygotowaniu dokumentacji informacje, przy pomocy właściwych technik ich pozyskiwania (K_U02)

U02 - potrafi opisywać zabytki naukowym językiem, dostosowanym do opracowań służb ochrony zabytków (K_U08)

U03 - profesjonalnie dokumentuje zabytki i wypełnia karty inwentaryzacyjne zabytków wg obowiązujących wzorów (K_U19)

U04 - w zależności od potrzeb, kieruje zespołem lub pracuje w grupie (K_K02)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

PRZEDMIOTY WPROWADZAJĄCE:

Historyczne techniki i materiały budowlane

Rysunek techniczny wraz z dokumentacją pomiarową zabytków

- znajomość terminologii dotyczącej architektury i urbanistyki

- umiejętność wykonywania fotografii

- znajomość podstawowych programów graficznych (AUTO-CAD, COREL)

- podstawowa umiejętność wymiarowania (w tym skalowanie)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wysocka
Prowadzący grup: Agnieszka Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym i ochrony zabytków (K_W02)

W02 - zna podstawy prawne związane z zarządzaniem i administrowaniem dobrami kultury (K_W15)

W03 - potrafi określić specyfikę ochrony różnych typów zabytków (K_W16); W04 - ze znawstwem rozróżnia metody i narzędzia zarządzania dziedzictwem kulturowym (K_W18)

U01 - wyszukuje niezbędne przy przygotowaniu dokumentacji informacje, przy pomocy właściwych technik ich pozyskiwania (K_U02)

U02 - potrafi opisywać zabytki naukowym językiem, dostosowanym do opracowań służb ochrony zabytków (K_U08)

U03 - profesjonalnie dokumentuje zabytki i wypełnia karty inwentaryzacyjne zabytków wg obowiązujących wzorów (K_U19)

U04 - w zależności od potrzeb, kieruje zespołem lub pracuje w grupie (K_K02)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

PRZEDMIOTY WPROWADZAJĄCE:

Historyczne techniki i materiały budowlane

Rysunek techniczny wraz z dokumentacją pomiarową zabytków

- znajomość terminologii dotyczącej architektury i urbanistyki

- umiejętność wykonywania fotografii

- znajomość podstawowych programów graficznych (AUTO-CAD, COREL)

- podstawowa umiejętność wymiarowania (w tym skalowanie)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.