Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka inwentaryzacji zabytków ruchomych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK23MIZR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka inwentaryzacji zabytków ruchomych
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żychlińska
Prowadzący grup: Justyna Żychlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W11 - zna podstawowe pojęcia (definicje) związane z ochroną zabytków w Polsce i Europie

K_W16- zna specyfikę ochrony różnych typów zabytków (techniki, zabytków ruchomych, niematerialnych dóbr kultury)

K_W18- zna metody i narzędzia zarządzania dziedzictwem kulturowym

UMIEJĘTNOŚCI - student:

K_U09- posługuje się aparatem pojęciowym z zakresu zarządzania i administrowania dobrami kultury

K_U19 – dokumentuje zabytki opisowo i rysunkowo, wypełnia karty inwentaryzacyjne zabytków ruchomych

K_U20 – przyporządkowuje sposoby ochrony prawnej do różnych form dóbr kultury

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K04 – ma świadomość swoich kompetencji w zakresie wiedzy fachowej i ogólno humanistycznej oraz umiejętność ich trafnego doboru w realizacji zadań zawodowych

K_K05 – w różnych formach rozwija swoje zainteresowania społeczne i kulturalne


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowe informacje z zakresu pomiaru oraz rysunku technicznego zabytków ruchomych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żychlińska
Prowadzący grup: Justyna Żychlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W11 - zna podstawowe pojęcia (definicje) związane z ochroną zabytków w Polsce i Europie

K_W16- zna specyfikę ochrony różnych typów zabytków (techniki, zabytków ruchomych, niematerialnych dóbr kultury)

K_W18- zna metody i narzędzia zarządzania dziedzictwem kulturowym

UMIEJĘTNOŚCI - student:

K_U09- posługuje się aparatem pojęciowym z zakresu zarządzania i administrowania dobrami kultury

K_U19 – dokumentuje zabytki opisowo i rysunkowo, wypełnia karty inwentaryzacyjne zabytków ruchomych

K_U20 – przyporządkowuje sposoby ochrony prawnej do różnych form dóbr kultury

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K04 – ma świadomość swoich kompetencji w zakresie wiedzy fachowej i ogólno humanistycznej oraz umiejętność ich trafnego doboru w realizacji zadań zawodowych

K_K05 – w różnych formach rozwija swoje zainteresowania społeczne i kulturalne


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowe informacje z zakresu pomiaru oraz rysunku technicznego zabytków ruchomych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.