Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura funeralna w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK24KFUP-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura funeralna w Polsce
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA - student:

W01 – zna czynniki decydujące o zmianach w kulturze funeralnej poszczególnych epok (K_W05, K_W06)

W02 – ma wiedzę na temat przemian cywilizacyjnych w Polsce i Europie (K_W05, K_W06)

W03 – zna elementy historii sztuki związanej z kulturą materialną (np. portret trumienny, oracje pogrzebowe, nagrobki) (K_W09)


UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 - ocenia znaczenie kultury funeralnej w życiu społecznym i kulturowych różnych grup społecznych w wybranych epokach historycznych (K_U01)

U02 - potrafi wykorzystywać różne nośniki w pozyskiwaniu informacji (KU_02)

U03 - analizuje i interpretuje źródła (K_U02)

U04 – zna pojęcia związane z kulturą funeralną (K_U17)

U05 – rozpoznaje i interpretuje zjawiska kulturowe związane z kulturą funeralną (K_U17)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – potrafi zastosować zdobytą wiedzę w realizacji zadań/projektów (K_K02)

K02 – rozumie konieczność ochrony tradycji i dziedzictwa kulturowego Polski i regionu (K_K03)

K03 - jest przekonany o wpływie mody na tworzenie odrębności kulturowych różnych regionów i narodów1) (K_K09)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przed rozpoczęciem zajęć student powinien znać podstawową terminologię z zakresu kultury materialnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.