Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK24PRDY-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Gawęcka
Prowadzący grup: Barbara Gawęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W01 - posiada podstawą wiedzę w zakresie elektronicznych nośników informacji (K_W03)

W02 - zna zasady i regulacje dotyczące bezpieczeństwa danych, prawa autorskiego, własności intelektualnej (K_W04)

W03 - ma podstawowa wiedzę w zakresie definiowania i klasyfikacji źródeł historycznych (K_W08)

U01 - potrafi formułować i analizować problemy badawcze (K_U01)

U02 - wyszukuje, analizuje i ocenia informacje, wykorzystując różnorodne techniki ich pozyskiwania (K_U02)

U03 - potrafi wykorzystywać różne techniki komunikacji ze specjalistami w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym i ochrony zabytków (K_U03)

U04 - samodzielnie zdobywa wiedzę pod kierunkiem opiekuna naukowego (K_U04)

U05 -ma umiejętność tworzenia prac pisemnych oraz wystąpień ustnych z problematyki dotyczącej zarządzania dziedzictwem kulturowym i ochrony zabytków oraz dyscyplin pokrewnych (K_U22)

K01 - ma świadomość swoich kompetencji w zakresie wiedzy fachowej i ogólno-humanistycznej oraz umiejętność ich trafnego doboru w realizacji zadań zawodowych (K_K04)

K02 - rozwija swoje zainteresowania dotyczące historii sztuki oraz jej zarządzania i ochrony (K_K05)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ogólna wiedza dotycząca pisania prac naukowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Jankowski
Prowadzący grup: Aleksander Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W01 - posiada podstawą wiedzę w zakresie elektronicznych nośników informacji (K_W03)

W02 - zna zasady i regulacje dotyczące bezpieczeństwa danych, prawa autorskiego, własności intelektualnej (K_W04)

W03 - ma podstawowa wiedzę w zakresie definiowania i klasyfikacji źródeł historycznych (K_W08)


U01 - potrafi formułować i analizować problemy badawcze (K_U01)

U02 - wyszukuje, analizuje i ocenia informacje, wykorzystując różnorodne techniki ich pozyskiwania (K_U02)

U03 - potrafi wykorzystywać różne techniki komunikacji ze specjalistami w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym i ochrony zabytków (K_U03)

U04 - samodzielnie zdobywa wiedzę pod kierunkiem opiekuna naukowego (K_U04)

U05 -ma umiejętność tworzenia prac pisemnych oraz wystąpień ustnych z problematyki dotyczącej zarządzania dziedzictwem kulturowym i ochrony zabytków oraz dyscyplin pokrewnych (K_U22)


K01 - ma świadomość swoich kompetencji w zakresie wiedzy fachowej i ogólno-humanistycznej oraz umiejętność ich trafnego doboru w realizacji zadań zawodowych (K_K04)

K02 - rozwija swoje zainteresowania dotyczące historii sztuki oraz jej zarządzania i ochrony (K_K05)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ogólne umiejętności pisania rozprawek i referatów. Orientacja w problematyce badawczej kierunku ZDKiOZ (Zarządzenie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.