Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK24SEMM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska, Aleksander Jankowski, Tomasz Kawski, Jacek Woźny, Agnieszka Wysocka, Justyna Żychlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żychlińska
Prowadzący grup: Monika Opioła-Cegiełka, Joanna Szczutkowska, Jacek Woźny, Agnieszka Wysocka, Justyna Żychlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – posiada niezbędną wiedzę merytoryczną do napisania pracy magisterskiej; (K_W10)

W02 – zna prawo autorskie i zasady jego przestrzegania; (K_W04)

W05 – posiada podstawową wiedzę z zakresu wykrywania nowych faktów oraz znajdowania związków między faktami; (K_W08)


UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 – umie zdefiniować problemy i cele badań; (K_U01)

U02 – posiada elementarne umiejętności badawcze (formułuje i analizuje problemy badawcze); (K_U02)

U03 – wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje informacje z wykorzystaniem różnych źródeł; (K_U04)

U04 – poszukuje i pozyskuje dane w bibliotece, archiwum oraz cyberprzestrzeni; (K_U04)

U06 – organizuje własny proces pisania pracy magisterskiej; (K_U22)

U07 – pisze pracę na wybrany temat

(w tym rozwiązuje problemy językowe i stylistyczne); (K_U22)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – stale dokształca się, aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności; (K_K04)

K02 – jest świadomy głoszonych przez siebie poglądów i przekonań; (K_K06)

K03 – potępia nieuczciwe zachowanie w kwestiach naruszania cudzej własności intelektualnej oraz instrumentalnemu wykorzystywaniu posiadanej wiedzy. (K_K06)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

student przed rozpoczęciem zajęć powinien posiadać wiedzę z zakresu historii sztuki polskiej i powszechnej, historii kultury materialnej;

student powinien mieć opanowane podstawowe zasady z zakresu metodologii badań


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zdzisław Biegański, Dariusz Dąbrowski, Anetta Głowacka-Penczyńska, Dariusz Karczewski, Joanna Szczutkowska, Jacek Woźny, Agnieszka Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.