Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura mieszczańska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK35KM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura mieszczańska
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA - student:


W01 – zna podstawowe pojęcia z zakresu urbanistyki europejskiej (K_W02)

W02 – zna terminologię z zakresu ochrony zabytków materialnych i niematerialnych (K_W02 )

W03 - zna style architektury mieszczańskiej w różnych okresach (K_W06)

W04 - zna podstawowe definicje związane z przemianami zachodzącymi w mieście europejskim (K_W06)

W05 – zna formy ochrony różnych typów zabytków (K_W16)UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 – potrafi wyszukiwać, analizować i weryfikować informacje na temat rozwoju miast na przestrzeni dziejów (K_U02, K_U08)

U02 - analizuje, interpretuje i ocenia procesy kulturotwórcze zachodzące w Europie (K_U06, K_U08, K_U11)

U03 - praktycznie wykorzystuje wiedzę na temat stylów w architekturze przy omawianiu zabytków mieszczańskich (K_U13, K_U16 )

U04- potrafi omówić zabytki techniki w mieście (K_U13 )

U05 – rozpoznaje elementy kultury sakralnej w mieście (K_U14)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – potrafi wykorzystywać swoją wiedzę w pracy zespołowej (K_K02)

K02 – świadomie wykorzystuje zdobyta wiedzę na temat kultury mieszczańskiej w realizacji zadań zawodowych (K_K04)

K03 – rozumie potrzebę zdobywania nowych informacji na temat historii miast dla poznania zjawisk zachodzących we współczesnym mieście (K_K05)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przed rozpoczęciem zajęć student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu dziejów polityczno- społecznych i kultury materialnej Polski i Europy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.