Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy ochrony zabytków techniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK35POZT-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy ochrony zabytków techniki
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żychlińska
Prowadzący grup: Justyna Żychlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W07- zna i rozumie genezę i stan obecny różnych elementów dziedzictwa kulturowego

K_W16- zna specyfikę ochrony różnych typów zabytków (techniki, zabytków ruchomych, niematerialnych dóbr kultury)

K_U07- łączy zabytki z procesami ewolucyjnymi sztuki, porządkuje je chronologicznie, stosując klasyfikację stylistyczną oszacowuje czas powstania

K_U08- analizuje cechy strukturalne, morfologiczne i strukturalne zabytków i opisuje je naukowym językiem stosowanym w profesjonalnych opracowaniach służb ochrony zabytków

K_K03- szanuje i promuje tradycje oraz dziedzictwo kulturowe Polski, swojego regionu i Europy

K_K04- ma świadomość swoich kompetencji w zakresie wiedzy fachowej i ogólno humanistycznej oraz umiejętność ich trafnego doboru w realizacji zadań zawodowychPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowe informacje dotyczące różnego rodzaju źródeł, w tym zabytków techniki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza: student

W01 - zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony zabytków techniki (K_W07)

W02- zna formy ochrony zabytków, w tym zabytków techniki (K_W16)

Umiejętności: student

U01 - potrafi określić czas powstania zabytku techniki (K_U07)

U02- potrafi nazwać poszczególne elementy zabytku technicznego (K_U08)

Kompetencje społeczne: student

K01 - szanuje dziedzictwo kulturowe Polski (K_K03)

K02- dostrzega walory zabytków techniki

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student posiada podstawowe informacje z zakresu ochrony zabytków w Polsce

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.