Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia architektury drewnianej w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK36HADP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia architektury drewnianej w Polsce
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 3, semestr 6, kierunek Zarządzanie dziedzictwem kult. i ochr. zab., spec. zabytkoznawstwo, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Gawęcka
Prowadzący grup: Barbara Gawęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W01 - posiada wiedzę o rozwoju architektury drewnianej (K_W05)

W02 - ma wiedzę o rozwoju architektury drewnianej na ziemiach polskich (K_W06)

W03 - zna i rozumie genezę oraz stan obecny architektury drewnianej (K_W07)

U01 - ocenia i weryfikuje wartość poszczególnych obiektów zabytkowej architektury drewnianej (K_U05)

U02 – posługuje się podstawowymi pojęciami i kategoriami właściwymi etnografii oraz terminologią dotyczącą architektury drewnianej (K_U10)

U03 - interpretuje elementy architektury drewnianej wyznaczające charakter i specyfikę polskiej kultury ludowej (K_U11)

U04 - potrafi rozpoznać architekturę wieków średnich (K_U17)

U05 - ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymogami dla poziomu B2, które umożliwiają mu wyszukiwania informacji dotyczących zabytkowej architektury drewnianej (K_U21)

K01 - szanuje i promuje dziedzictwo kulturowe, w tym polską architekturę drewnianą (K_K03)

K02 - uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym (K_K09)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: Wstęp do historii sztuki, historyczne techniki i materiały budowlane, Etnografia Polski, Metodyka inwentaryzacji zabytków budownictwa i architektury

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Gawęcka
Prowadzący grup: Barbara Gawęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W01 - posiada wiedzę o rozwoju architektury drewnianej (K_W05)

W02 - ma wiedzę o rozwoju architektury drewnianej na ziemiach polskich (K_W06)

W03 - zna i rozumie genezę oraz stan obecny architektury drewnianej (K_W07)

U01 - ocenia i weryfikuje wartość poszczególnych obiektów zabytkowej architektury drewnianej (K_U05)

U02 – posługuje się podstawowymi pojęciami i kategoriami właściwymi etnografii oraz terminologią dotyczącą architektury drewnianej (K_U10)

U03 - interpretuje elementy architektury drewnianej wyznaczające charakter i specyfikę polskiej kultury ludowej (K_U11)

U04 - potrafi rozpoznać architekturę wieków średnich (K_U17)

U05 - ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymogami dla poziomu B2, które umożliwiają mu wyszukiwania informacji dotyczących zabytkowej architektury drewnianej (K_U21)

K01 - szanuje i promuje dziedzictwo kulturowe, w tym polską architekturę drewnianą (K_K03)

K02 - uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym (K_K09)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: Wstęp do historii sztuki, historyczne techniki i materiały budowlane, Etnografia Polski, Metodyka inwentaryzacji zabytków budownictwa i architektury

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Gawęcka
Prowadzący grup: Barbara Gawęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W01 - posiada wiedzę o rozwoju architektury drewnianej (K_W05)

W02 - ma wiedzę o rozwoju architektury drewnianej na ziemiach polskich (K_W06)

W03 - zna i rozumie genezę oraz stan obecny architektury drewnianej (K_W07)

U01 - ocenia i weryfikuje wartość poszczególnych obiektów zabytkowej architektury drewnianej (K_U05)

U02 – posługuje się podstawowymi pojęciami i kategoriami właściwymi etnografii oraz terminologią dotyczącą architektury drewnianej (K_U10)

U03 - interpretuje elementy architektury drewnianej wyznaczające charakter i specyfikę polskiej kultury ludowej (K_U11)

U04 - potrafi rozpoznać architekturę wieków średnich (K_U17)

U05 - ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymogami dla poziomu B2, które umożliwiają mu wyszukiwania informacji dotyczących zabytkowej architektury drewnianej (K_U21)

K01 - szanuje i promuje dziedzictwo kulturowe, w tym polską architekturę drewnianą (K_K03)

K02 - uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym (K_K09)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: Wstęp do historii sztuki, Historyczne techniki i materiały budowlane, Etnografia Polski, Metodyka inwentaryzacji zabytków budownictwa i architektury

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.