Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy urbanistyki i rewaloryzacji miast

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK36PUIRM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy urbanistyki i rewaloryzacji miast
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wysocka
Prowadzący grup: Agnieszka Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – ma wiedzę na temat ewolucji kultury europejskiej (K_W05)

W02 – posiada wiedzę na temat genezy i stanu obecnego historycznych założeń urbanistycznych (K_W07)

W03 – ma podstawą wiedzę z archeologii, etnografii i historii (K_W09)

W04 – zna terminologię związaną z ochroną zabytkowych miejskich układów przestrzennych (K_W11)

U01 – potrafi korzystać z wiedzy specjalistów, dotyczącej zarządzania dziedzictwem kulturowym i ochrony zabytków ( w tym także urbanistyką) (K_U03)

U02 – analizuje i interpretuje zjawiska zachodzące w przestrzeni miejskiej w różnych okresach historycznych (K_U18)

U03 – potrafi wykonywać dokumentację związaną z ochroną zabytków (K_U19)

U04 – potrafi zastosować odpowiednie sposoby ochrony prawnej do różnych rodzajów dzieł sztuki (w tym architektury) (K_U20)

K01- ma świadomość konieczności ochrony zabytkowych zespołów urbanistycznych (K_K01)

K02 jest świadomy swojej wiedzy w zakresie urbanistyki i rewaloryzacji miast (K_K04)

K03 – rozwija swoje zainteresowania związane z szeroko pojętą kulturą (K_K05)

K04 - zgodnie z aktualnym stanem wiedzy przedstawia obraz dziedzictwa kulturowego (w tym urbanistyki i rewaloryzacji miast) oraz przeciwstawia się jego instrumentalizacji (K_K07)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające:

- Historyczne techniki i materiały budowlane

- Historia sztuki powszechnej do końca XIX w.

- Etyka w ochronie i konserwacji zabytków

- znajomość zagadnień i terminologii związanej z architekturą, detalem architektonicznym,

- rozróżnianie stylów architektonicznych na przestrzeni dziejów,

- podstawowa znajomość rodzajów prac konserwatorskich

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wysocka
Prowadzący grup: Agnieszka Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wysocka
Prowadzący grup: Agnieszka Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – ma wiedzę na temat ewolucji kultury europejskiej (K_W05)

W02 – posiada wiedzę na temat genezy i stanu obecnego historycznych założeń urbanistycznych (K_W07)

W03 – ma podstawą wiedzę z archeologii, etnografii i historii (K_W09)

W04 – zna terminologię związaną z ochroną zabytkowych miejskich układów przestrzennych (K_W11)

U01 – potrafi korzystać z wiedzy specjalistów, dotyczącej zarządzania dziedzictwem kulturowym i ochrony zabytków ( w tym także urbanistyką) (K_U03)

U02 – analizuje i interpretuje zjawiska zachodzące w przestrzeni miejskiej w różnych okresach historycznych (K_U18)

U03 – potrafi wykonywać dokumentację związaną z ochroną zabytków (K_U19)

U04 – potrafi zastosować odpowiednie sposoby ochrony prawnej do różnych rodzajów dzieł sztuki (w tym architektury) (K_U20)

K01- ma świadomość konieczności ochrony zabytkowych zespołów urbanistycznych (K_K01)

K02 jest świadomy swojej wiedzy w zakresie urbanistyki i rewaloryzacji miast (K_K04)

K03 – rozwija swoje zainteresowania związane z szeroko pojętą kulturą (K_K05)

K04 - zgodnie z aktualnym stanem wiedzy przedstawia obraz dziedzictwa kulturowego (w tym urbanistyki i rewaloryzacji miast) oraz przeciwstawia się jego instrumentalizacji (K_K07)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające:

- Historyczne techniki i materiały budowlane

- Historia sztuki powszechnej do końca XIX w.

- Etyka w ochronie i konserwacji zabytków

- znajomość zagadnień i terminologii związanej z architekturą, detalem architektonicznym,

- rozróżnianie stylów architektonicznych na przestrzeni dziejów,

- podstawowa znajomość rodzajów prac konserwatorskich

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.