Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia logopedyczna zaburzeń mowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-Lg24TLZ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terapia logopedyczna zaburzeń mowy
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Zając
Prowadzący grup: Magdalena Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K-W03 Prezentuje podstawowe wiadomości z zakresu niepełnosprawności, zaburzeń mowy, języka, komunikacji, czynności

fizjologicznych aparatu mowy o podłożu poznawczym, emocjonalnym, środowiskowym, neurologicznym i onkologicznym.

K-W06 Ma wiedzę w zakresie narzędzi, metod i technik stosowanych w profilaktyce, diagnostyce i terapii logopedycznej.

K-W08 Zna anatomię i fizjologię układów: nerwowego, artykulacyjnego, oddechowego, fonacyjnego

K-U02 Potrafi scharakteryzować i wykorzystać narzędzia, metody i techniki stosowane w diagnozowaniu i terapii logopedycznej.

K-U03 Umie stworzyć narzędzie badawcze, potrafi zaproponować metodę terapeutyczną oraz prowadzić terapię logopedyczną w

zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń.

K-U04 Umie wykorzystać wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw pedagogicznych, psychologicznych, lingwistycznych, medycznych w

terapii logopedycznej.

K-K03 Jest otwarty na nowe formy pomocy i współpracę z innymi specjalistami oraz z rodzinami osób z problemami w komunikowaniu się.

K-K07 Odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w wybranej sferze działalności

zawodowej i edukacyjnej

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zaliczenie wcześniejszych etapów studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Harmacińska-Kowalewska
Prowadzący grup: Magdalena Harmacińska-Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Harmacińska-Kowalewska, Magdalena Zając
Prowadzący grup: Magdalena Harmacińska-Kowalewska, Magdalena Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Harmacińska-Kowalewska
Prowadzący grup: Magdalena Harmacińska-Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.