Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-OGP12SM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Grzybowski, Roman Leppert
Prowadzący grup: Przemysław Grzybowski, Roman Leppert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 – zna stosowane w naukach społecznych i humanistycznych strategie badawcze i metody badań, zna podejścia badawcze stosowane w pedagogice, posiada wiedzę na temat paradygmatów badawczych i warunków ich stosowania

W zakresie umiejętności student:

U01 – potrafi stosować i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i owiązanych z nią dyscyplin z używanymi paradygmatami badawczymi, stosowanymi podejściami badawczymi oraz metodami badań w celu diagnozowania i/lub projektowania procesów edukacyjnych

U02 – posiada umiejętność konstruowania ustnych i pisemnych uzasadnień dotyczących wybranego przedmiotu badań, wykorzystując w tym celu znane mu teorie i twierdzenia oraz paradygmaty, podejścia i metody badawcze

U03 – posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów badawczych, stosowania argumentacji mającej swoje źródło w wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i dyscyplin jej pokrewnych, kierując się jednocześnie zasadami etycznymi

U04 – posiada rozwinięte umiejętności badawcze, potrafi rozróżniać wyodrębniane w metodologii podejścia badawcze, formułować problemy badawcze adekwatne do wybranego przedmiotu badań, dobierać adekwatne do nich metody zbierania i analizowania danych, konstruować narzędzia badawcze, interpretować i prezentować uzyskane rezultaty oraz wskazywać kierunki dalszych badań dotyczące wybranego przedmiotu

W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 – jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób etyczny w trakcie projektowania badań, gromadzenia i analizy danych, interpretacji i prezentacji uzyskanych rezultatów, dostrzega dylematy etyczne związane z prowadzonymi przez siebie badaniami

K02 – odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do podejmowania decyzji związanych z wyborem przedmiotu badań, stosowanego podejścia badawczego, skutki własnych działań (zwłaszcza dla osób badanych)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ogólna metodologia nauk z elementami logiki

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne na poziomie absolwenta studiów I stopnia z zakresu pedagogiki lub nauk pokrewnych


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Grzybowski
Prowadzący grup: Przemysław Grzybowski, Piotr Kostyło
Strona przedmiotu: http://www.grzybowski.ukw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty uczenia się

W zakresie wiedzy student:

W01 – zna stosowane w naukach społecznych i humanistycznych strategie badawcze i

metody badań, zna podejścia badawcze stosowane w pedagogice, posiada wiedzę na temat

paradygmatów badawczych i warunków ich stosowania (K_W04)

W zakresie umiejętności student:

U01 – potrafi stosować i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i powiązanych

z nią dyscyplin z używanymi paradygmatami badawczymi, stosowanymi podejściami

badawczymi oraz metodami badań w celu diagnozowania i/lub projektowania procesów

edukacyjnych (K_U02)

U02 – posiada umiejętność konstruowania ustnych i pisemnych uzasadnień dotyczących

wybranego przedmiotu badań, wykorzystując w tym celu znane mu teorie i twierdzenia

oraz paradygmaty, podejścia i metody badawcze (K_U04)

U03 – posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów badawczych, stosowania

argumentacji mającej swoje źródło w wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i dyscyplin

jej pokrewnych, kierując się jednocześnie zasadami etycznymi (K_U05)

U04 – posiada rozwinięte umiejętności badawcze, potrafi rozróżniać wyodrębniane w

metodologii podejścia badawcze, formułować problemy badawcze adekwatne do

wybranego przedmiotu badań, dobierać adekwatne do nich metody zbierania i analizowania

danych, konstruować narzędzia badawcze, interpretować i prezentować uzyskane rezultaty

oraz wskazywać kierunki dalszych badań dotyczące wybranego przedmiotu (K_U06)

W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 – jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób etyczny w trakcie

projektowania badań, gromadzenia i analizy danych, interpretacji i prezentacji uzyskanych

rezultatów, dostrzega dylematy etyczne związane z prowadzonymi przez siebie badaniami

(K_K05)

K02 – odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do podejmowania decyzji

związanych z wyborem przedmiotu badań, stosowanego podejścia badawczego, skutki

własnych działań (zwłaszcza dla osób badanych) (K_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ogólna metodologia nauk z elementami logiki Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne na poziomie absolwenta studiów I stopnia z zakresu pedagogiki lub nauk pokrewnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kostyło, Roman Leppert
Prowadzący grup: Piotr Kostyło, Roman Leppert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 – zna stosowane w naukach społecznych i humanistycznych strategie badawcze i metody badań, zna podejścia badawcze stosowane w pedagogice, posiada wiedzę na temat paradygmatów badawczych i warunków ich stosowania

W zakresie umiejętności student:

U01 – potrafi stosować i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i owiązanych z nią dyscyplin z używanymi paradygmatami badawczymi, stosowanymi podejściami badawczymi oraz metodami badań w celu diagnozowania i/lub projektowania procesów edukacyjnych

U02 – posiada umiejętność konstruowania ustnych i pisemnych uzasadnień dotyczących wybranego przedmiotu badań, wykorzystując w tym celu znane mu teorie i twierdzenia oraz paradygmaty, podejścia i metody badawcze

U03 – posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów badawczych, stosowania argumentacji mającej swoje źródło w wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i dyscyplin jej pokrewnych, kierując się jednocześnie zasadami etycznymi

U04 – posiada rozwinięte umiejętności badawcze, potrafi rozróżniać wyodrębniane w metodologii podejścia badawcze, formułować problemy badawcze adekwatne do wybranego przedmiotu badań, dobierać adekwatne do nich metody zbierania i analizowania danych, konstruować narzędzia badawcze, interpretować i prezentować uzyskane rezultaty oraz wskazywać kierunki dalszych badań dotyczące wybranego przedmiotu

W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 – jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób etyczny w trakcie projektowania badań, gromadzenia i analizy danych, interpretacji i prezentacji uzyskanych rezultatów, dostrzega dylematy etyczne związane z prowadzonymi przez siebie badaniami

K02 – odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do podejmowania decyzji związanych z wyborem przedmiotu badań, stosowanego podejścia badawczego, skutki własnych działań (zwłaszcza dla osób badanych)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ogólna metodologia nauk z elementami logiki

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne na poziomie absolwenta studiów I stopnia z zakresu pedagogiki lub nauk pokrewnych


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.