Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-OP23WU-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Junik
Prowadzący grup: Wioletta Junik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01- student ma pogłębioną wiedzę na temat prawidłowości nawiązywania relacji pomiędzy rodzicem/wychowawcą a dzieckiem/wychowankiem w środowisku wychowawczym (rodzinie, szkole, placówce opiekuńczo-wychowawczej) w tym technik podmiotowej komunikacji, udzielania pomocy oraz wiedzę o czynnikach zakłócających prawidłowe relacje. Ma pogłębioną wiedzę o przyczynach i mechanizmach zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza będących konsekwencją ograniczonych zdolności/możliwości rodzica do nawiązania prawidłowej relacji z członkami rodziny. Rozumie wyzwania, jakie stoją w związku z tymi doświadczeniami dzieci przed wychowawcą. [K_W07]

U01 – Student potrafi w odniesieniu do opisu przedstawionego przypadku zaprojektować diagnozę doświadczeń urazowych opisanego dziecka, wskazać, jakie jego potrzeby psychiczne mogły zostać niezaspokojone i opisać mechanizm powstawania trudności dziecka w funkcjonowaniu społecznym [K_U07].

U02 - student potrafi w oparciu o rezultaty diagnozy indywidualnego przypadku zaprojektować indywidualny plan korekcyjny dla wychowanka przyjmując za teoretyczną podstawę koncepcję socjoterapii i włączyć go do planu pracy z grupą socjoterapeutyczną [K_U09].

U03-student potrafi pracować w zespole podczas opracowywania projektów oddziaływań socjoterapeutycznych dla jednostki i dla grupy socjoterapeutycznej biorąc aktywny udział w formułowaniu hipotez diagnostycznych i generując adekwatne do nich rozwiązania wspierające rozwój dziecka [K_U12]

K01-student na podstawie własnej aktywności w zespole dokonuje samooceny swoich kompetencji osobistych i zawodowych oraz przyjmuje informacje zwrotne od członków zespołu na temat poziomu tych kompetencji [K_K01]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Junik
Prowadzący grup: Wioletta Junik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01- student ma pogłębioną wiedzę na temat prawidłowości nawiązywania relacji pomiędzy rodzicem/wychowawcą a dzieckiem/wychowankiem w środowisku wychowawczym (rodzinie, szkole, placówce opiekuńczo-wychowawczej) w tym technik podmiotowej komunikacji, udzielania pomocy oraz wiedzę o czynnikach zakłócających prawidłowe relacje. Ma pogłębioną wiedzę o przyczynach i mechanizmach zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza będących konsekwencją ograniczonych zdolności/możliwości rodzica do nawiązania prawidłowej relacji z członkami rodziny. Rozumie wyzwania, jakie stoją w związku z tymi doświadczeniami dzieci przed wychowawcą. [K_W07]

U01 – Student potrafi w odniesieniu do opisu przedstawionego przypadku zaprojektować diagnozę doświadczeń urazowych opisanego dziecka, wskazać, jakie jego potrzeby psychiczne mogły zostać niezaspokojone i opisać mechanizm powstawania trudności dziecka w funkcjonowaniu społecznym [K_U07].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Junik
Prowadzący grup: Monika Lewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.