Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka w wybranych krajach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-OP24PRK-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka w wybranych krajach
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jarczyńska
Prowadzący grup: Jolanta Jarczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma uporządkowaną wiedzę o profilaktyce społecznej, profilaktyce uzależnień. Zna najważniejsze fakty z historii rozwoju wspólnotowej polityki społecznej od roku 1957 aż do czasów obecnych. Potrafi wymienić instytucje udzielające pomocy osobom z grup ryzyka, zna aktualne instytucjonalne rozwiązania problemów społecznych w wybranych krajach Europy (K_W10);

W02 - Student posiada wiedzę o profilaktyce społecznej, profilaktyce uzależnień adresowanej do różnych grup ryzyka w wybranych systemach edukacyjnych, znajduje podobieństwa i różnice w zakresie kształcenia kadr do pracy z grupami ryzyka w sektorze opieki i wychowania (Francja, Belgia, Hiszpania, Rumunia, Polska) (K_W14);

- U01 - Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z profilaktyki społecznej by zaprojektować rozwiązanie hipotetycznego problemu dotyczącego dziecka lub nastolatka z grupy ryzyka korzystając z przykładów działań stosowanych w innych krajach (K_U02);

- U02 - Student potrafi w oparciu o wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii zidentyfikować obecność czynników ryzyka i czynników chroniących. Potrafi dokonać ich klasyfikacji na czynniki związane z jednostką i czynniki środowiskowe oraz przewidywać potencjalną linię rozwoju jednostki wskazując na możliwość zastosowania działań pedagogicznych (wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych) (K_U09);

- K01 - Student przyswoił sobie zasady etyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami/opiekunami - przestrzega zasady "podmiotowego traktowania dziecka/wychowanka/podopiecznego i nie naruszania jego mechanizmów obronnych" (K_K05);

- K02 - Student wykazuje się postawą odpowiedzialności. W swojej pracy zawodowej promuje dorobek profilaktyki o potwierdzonej naukowo skuteczności, m.in. zna i rekomenduje programy profilaktyczne wpisane na listę rekomendowanych programów profilaktycznych i promocji zdrowia

(ww.parpa.pl/index.php/profilaktyka-system-rekomendacji/rekomendowane-programy-profilaktyczne) (K_K08).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Opieka nad dzieckiem i rodziną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jarczyńska
Prowadzący grup: Jolanta Jarczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Celem głównym jest zapoznanie studenta z problemami społecznymi w krajach UE i próbami ich rozwiązywania oraz zachęcenie do porównań z sytuacją w Polsce a także poznanie wybranych sposobów pomagania dziecku i rodzinie zagrożonej w innych krajach.

Wiedza - student:

- ma uporządkowaną wiedzę o profilaktyce społecznej, profilaktyce uzależnień. Potrafi wymienić instytucje udzielające pomocy osobom z grup ryzyka, zna aktualne instytucjonalne rozwiązania problemów społecznych w wybranych krajach Europy - W01 (K_W10);

- posiada wiedzę o profilaktyce społecznej, profilaktyce uzależnień adresowanej do różnych grup ryzyka w wybranych systemach edukacyjnych, znajduje podobieństwa i różnice w zakresie kształcenia kadr do pracy z grupami ryzyka w sektorze opieki i wychowania - W02 (K_W14).

Umiejętności - student:

- potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z profilaktyki społecznej by zaprojektować rozwiązanie hipotetycznego problemu dotyczącego dziecka lub nastolatka z grupy ryzyka korzystając z przykładów działań stosowanych w innych krajach - U01 (K_U02);

- potrafi w oparciu o wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii zidentyfikować obecność czynników ryzyka i czynników chroniących. Potrafi dokonać ich klasyfikacji na czynniki związane z jednostką i czynniki środowiskowe oraz przewidywać potencjalną linię rozwoju jednostki wskazując na możliwość zastosowania działań pedagogicznych (wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych)- U02 (K_U09).

Kompetencje- student:

- przyswoił sobie zasadę etyczną - przede wszystkim nie szkodzić dzieciom/wychowankom/podopiecznym - nie naruszać ich mechanizmów obronnych oraz zasadę podmiotowego traktowania dziecka/wychowanka/podopiecznego – unikania technik psychomanipulacji - K01 (K_K05);

- wykazuje się postawą odpowiedzialności. W swojej pracy zawodowej promuje dorobek profilaktyki o potwierdzonej naukowo skuteczności, m.in. zna i rekomenduje programy profilaktyczne wpisane na listę rekomendowanych programów profilaktycznych i promocji zdrowia

(ww.parpa.pl/index.php/profilaktyka-system-rekomendacji/rekomendowane-programy-profilaktyczne) - K02 (K_K08).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Opieka nad dzieckiem i rodziną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jarczyńska
Prowadzący grup: Jolanta Jarczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Celem głównym jest zapoznanie studenta z problemami społecznymi w krajach UE i próbami ich rozwiązywania oraz zachęcenie do porównań z sytuacją w Polsce a także poznanie wybranych sposobów pomagania dziecku i rodzinie zagrożonej w innych krajach.

Wiedza - student:

- ma uporządkowaną wiedzę o profilaktyce społecznej, profilaktyce uzależnień. Potrafi wymienić instytucje udzielające pomocy osobom z grup ryzyka, zna aktualne instytucjonalne rozwiązania problemów społecznych w wybranych krajach Europy - W01 (K_W10);

- posiada wiedzę o profilaktyce społecznej, profilaktyce uzależnień adresowanej do różnych grup ryzyka w wybranych systemach edukacyjnych, znajduje podobieństwa i różnice w zakresie kształcenia kadr do pracy z grupami ryzyka w sektorze opieki i wychowania - W02 (K_W14).

Umiejętności - student:

- potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z profilaktyki społecznej by zaprojektować rozwiązanie hipotetycznego problemu dotyczącego dziecka lub nastolatka z grupy ryzyka korzystając z przykładów działań stosowanych w innych krajach - U01 (K_U02);

- potrafi w oparciu o wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii zidentyfikować obecność czynników ryzyka i czynników chroniących. Potrafi dokonać ich klasyfikacji na czynniki związane z jednostką i czynniki środowiskowe oraz przewidywać potencjalną linię rozwoju jednostki wskazując na możliwość zastosowania działań pedagogicznych (wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych)- U02 (K_U09).

Kompetencje- student:

- przyswoił sobie zasadę etyczną - przede wszystkim nie szkodzić dzieciom/wychowankom/podopiecznym - nie naruszać ich mechanizmów obronnych oraz zasadę podmiotowego traktowania dziecka/wychowanka/podopiecznego – unikania technik psychomanipulacji - K01 (K_K05);

- wykazuje się postawą odpowiedzialności. W swojej pracy zawodowej promuje dorobek profilaktyki o potwierdzonej naukowo skuteczności, m.in. zna i rekomenduje programy profilaktyczne wpisane na listę rekomendowanych programów profilaktycznych i promocji zdrowia

(ww.parpa.pl/index.php/profilaktyka-system-rekomendacji/rekomendowane-programy-profilaktyczne) - K02 (K_K08).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Opieka nad dzieckiem i rodziną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jarczyńska
Prowadzący grup: Jolanta Jarczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.