Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Animacja działań w dużych grupach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-PW23AG-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Animacja działań w dużych grupach
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Potorska
Prowadzący grup: Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W16 Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej.


K_W24 Posiada podstawową wiedzę z zakresu stosowanych form, metod i technik pracy w różnych instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych i pomocowych.


K_U11 Potrafi animować pracę nad rozwojem podmiotów procesów pedagogicznych oraz wpierać ich samodzielność i kreatywność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działania na rzecz uczenia się przez całe życie i postępowania zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.


K_U13 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na osiąganie celów i realizacje zadań związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.


K_K07 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania edukacyjne, w szczególności wychowawcze, opiekuńcze, kulturalne, resocjalizacyjne i pomocowe; jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, a także z podopiecznymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Potorska
Prowadzący grup: Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W16 Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej.


K_W24 Posiada podstawową wiedzę z zakresu stosowanych form, metod i technik pracy w różnych instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych i pomocowych.


K_U11 Potrafi animować pracę nad rozwojem podmiotów procesów pedagogicznych oraz wpierać ich samodzielność i kreatywność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działania na rzecz uczenia się przez całe życie i postępowania zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.


K_U13 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na osiąganie celów i realizacje zadań związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.


K_K07 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania edukacyjne, w szczególności wychowawcze, opiekuńcze, kulturalne, resocjalizacyjne i pomocowe; jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, a także z podopiecznymi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.