Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza warunków rozwoju dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-PW23DWR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza warunków rozwoju dziecka
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Deptuła
Prowadzący grup: Maria Deptuła, Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1-Student potrafi, odwołując się do aktualnej wiedzy naukowej, wskazać możliwe przyczyny wybranych zaburzeń w rozwoju dziecka, związane z warunkami rozwoju, jakie tworzą mu dorośli w typowych środowiskach wychowawczych – rodzinie, żłobku, przedszkolu, szkole [K_W05]

W2- Student potrafi scharakteryzować warunki sprzyjające rozwojowi psychospołecznemu dzieci w rodzinie, żłobku, przedszkolu i szkole podstawowej biorąc pod uwagę wiedzę naukową i wiek dziecka [K_W10]

W3-Student zna etapy postępowania diagnostycznego wg strategii ilościowej i realizowane w ramach danego etapu czynności. Zna metody badań i wybrane narzędzia badawcze, którymi może się posłużyć pedagog w badaniach z udziałem dzieci, ich rodziców i opiekunów/nauczycieli. [K_W12]

U-1: Student potrafi sformułować oparte na naukowych podstawach hipotezy dotyczące przyczyn wybranych trudności dzieci w realizacji zadań rozwojowych, niewłaściwych zachowań i zaprojektować adekwatne do nich postępowanie diagnostyczne w celu ustalenia ich przyczyn uwzględniając zarówno efekty rozwoju, jak i warunki rozwoju tworzone dzieciom / nastolatkom przez dorosłych w podstawowych środowiskach ich życia – w rodzinie/żłobku/przedszkolu/szkole podstawowej [K_U03]

U2: Student potrafi wymienić zasady etyczne, których należy przestrzegać w trakcie projektowania i realizacji diagnozy pedagogicznej oraz podać przykłady świadczące o ich respektowaniu lub łamaniu. [K_U12]

K-1: Student stosuje zasady etyczne w projektowanym przez siebie postępowaniu diagnostycznym [K_K04]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Diagnostyka pedagogiczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.