Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i metodyka wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-PW24TM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Deptuła
Prowadzący grup: Szymon Borsich, Maria Deptuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W-1 Student potrafi podać charakterystyczne cechy praktyk edukacyjnych opartych na różnych założeniach dotyczących natury człowieka, zwłaszcza opartych na behawioryzmie, psychologii poznawczej, psychologii humanistycznej oraz podejścia poznawczo-behawioralnego.

W-2 Student zna możliwe przyczyny zaburzeń w rozwoju przejawiające się ponadnormatywną agresją, nieśmiałością, impulsywnością. Zna przyczyny i skutki odrzucania dziecka przez rówieśników. Wie, jaką rolę w tym procesie odgrywają rodzice i nauczyciele, grupa przedszkolna i klasa szkolna.

W-3 Student potrafi podać przykłady praktyk edukacyjnych wspierających rozwój psychospołeczny dzieci w rodzinie, przedszkolu i szkole adekwatnych do wieku dziecka i poziomu jego rozwoju.

W-4 Student potrafi podać przykłady tworzenia w grupach przedszkolnych i zespołach klasowych klimatu sprzyjającego rozwojowi psychospołecznemu wszystkich dzieci oraz zapobiegania wykluczaniu społecznemu dzieci różniących się od rówieśników w różnych zakresach.

U-1 Student potrafi dokonać analizy sytuacji dziecka z trudnościami w realizacji zadań typowych dla swojego wieku oraz w relacjach z rówieśnikami i nauczycielami w przedszkolu i szkole, uwzględniając aktualną wiedzę dotyczącą przyczyn, przejawów i możliwych konsekwencji tych trudności.

U-2 Student potrafi sformułować cele interwencji pedagogicznej w związku z hipotetycznymi przyczynami zaburzeń w rozwoju psychospołecznym dziecka/nastolatka i podać adekwatne do nich przykłady oddziaływań adresowanych do dziecka/nastolatka, do grupy przedszkolnej/klasy szkolnej oraz sugestie dla rodziców.

U-3 Student potrafi zaprojektować zajęcia w klasie szkolnej, świetlicy szkolnej lub w świetlicy środowiskowej dla dzieci/nastolatków adekwatne do potrzeb rozwojowych danej grupy wiekowej.

U-4 Student potrafi przygotować materiały dydaktyczne, karty pracy, plakaty informacyjne potrzebne do realizacji zajęć.

K-2 Student współpracuje w parach nad opracowaniem scenariuszy zajęć dla dzieci w wieku szkolnym, angażuje się i dąży do jak najlepszego wykonania tej pracy.

K-3 Zna zasady etyczne, których musi przestrzegać wychowawca/nauczyciel w pracy z dziećmi i młodzieżą.Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Deptuła
Prowadzący grup: Maria Deptuła, Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W-1 Student potrafi podać charakterystyczne cechy praktyk edukacyjnych opartych na różnych założeniach dotyczących natury człowieka, zwłaszcza opartych na behawioryzmie, psychologii poznawczej, psychologii humanistycznej oraz podejścia poznawczo-behawioralnego.

W-2 Student zna możliwe przyczyny zaburzeń w rozwoju przejawiające się ponadnormatywną agresją, nieśmiałością, impulsywnością. Zna przyczyny i skutki odrzucania dziecka przez rówieśników oraz rolę, jaką w tym procesie odgrywają rodzice i nauczyciele, grupa przedszkolna i klasa szkolna.

W-3 Student potrafi podać przykłady praktyk edukacyjnych wspierających rozwój psychospołeczny dzieci w rodzinie, przedszkolu i szkole adekwatnych do wieku dziecka i poziomu jego rozwoju.

W-4 Student potrafi podać przykłady tworzenia w grupach przedszkolnych i zespołach klasowych klimatu sprzyjającego rozwojowi psychospołecznemu wszystkich dzieci oraz zapobiegania wykluczaniu społecznemu z grupy dzieci różniących się od rówieśników w różnych zakresach.

U-1 Student potrafi dokonać analizy sytuacji dziecka z trudnościami w realizacji zadań typowych dla swojego wieku typowych oraz w relacjach z rówieśnikami i nauczycielami w przedszkolu i szkole, uwzględniając aktualną wiedzę dotyczącą przyczyn, przejawów i możliwych konsekwencji tych trudności.

U-2 Student potrafi sformułować cele interwencji pedagogicznej w związku z hipotetycznymi przyczynami zaburzeń w rozwoju psychospołecznym dziecka/nastolatka i podać adekwatne do nich przykłady oddziaływań adresowanych do dziecka/nastolatka, do grupy przedszkolnej/klasy szkolnej i sugestie dla rodziców.

U-3 Student potrafi zaprojektować i przeprowadzić zajęcia w klasie szkolnej, świetlicy szkolnej lub w świetlicy środowiskowej dla dzieci/nastolatków adekwatne do potrzeb rozwojowych danej grupy wiekowej i zespołu, w którym je pod superwizją nauczyciela akademickiego przeprowadzi.

U-4 Student potrafi przygotować materiały dydaktyczne, karty pracy, plakaty informacyjne potrzebne do realizacji zajęć w zespole klasowym z zakresu wspomagania rozwoju psychospołecznego.

K-2 Student współpracuje w parach nad opracowaniem scenariuszy zajęć dla dzieci w wieku szkolnym, angażuje się i dąży do jak najlepszego wykonania scenariusza zajęć szkolnych.

K-3 Zna zasady etyczne, których musi przestrzegać wychowawca/nauczyciel w pracy z dziećmi i młodzieżą i przestrzega ich w czasie praktycznych zajęć prowadzonych pod superwizją nauczyciela prowadzącego konwersatoria i laboratoria.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.