Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka szczegółowa: Diagnoza w resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-R1DSD-ND Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka szczegółowa: Diagnoza w resocjalizacji
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 1, kierunek pedagogika, spec. resocjalizacja, ND
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sołtysiak
Prowadzący grup: Monika Gołembowska, Teresa Sołtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - zna interdyscyplinarną terminologię i jej możliwości wykorzystywania w diagnostyce, diagnozowaniu, oraz stawianiu diagnozy w pracy

resocjalizacyjnej i/lub profilaktycznej, zarówno diagnozy indywidualnej, jak i środowiskowej;

W02 - ma uporządkowaną wiedzę interdyscyplinarną niezbędna w stawianiu diagnozy jako podstawy podejmowania pracy z jednostkami

niedostosowanymi społecznie; posiada szeroką wiedzę o warunkach, metodach i technikach wykorzystywanych w stawianiu diagnozy;

W03- ma pogłębioną wiedzę o egzogennych uwarunkowaniach w wielu komponentach środowiska prowadzących bądź

zwiększających ryzyko zaburzeń jednostek oraz powstrzymujących je przed tymi zaburzeniami; poza tym uwzględnia endogenne

uwarunkowania jednostek wraz ze splotami okoliczności i sytuacji, które współdecydującymi o wyborach zachowań jednostek; posiada

pogłębioną wiedzę o koalicyjnych uwarunkowaniach zaburzeń;

W04 - ma uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu jednostek uwikłanych w zachowania patologiczne; ma uporządkowaną wiedzę w

zakresie kompetencji i umiejętności niezbędnych osobie stawiającej diagnozę;

U01 - posiada pogłębione umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie egzo- i endogennych wyborów zachowań

człowieka i uwzględnia tę wiedzę w stawianiu diagnozy, poznając punkty silne i słabe człowieka; posiada wiedzę o utrudnieniach w stawianiu diagnozy i możliwościach ich pokonywania;

U02 - potrafi wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę na gruncie pedagogiki resocjalizacyjnej w celach diagnozowania i projektowania pracy resocjalizacyjnej i/lub profilaktycznej przy współudziale podopiecznych w środowisku otwartym i ośrodkach resocjalizacji;

U03 – potrafi modyfikować i korygować diagnozę oraz dokonywać zmian w projektowaniu z podopiecznym pracy resocjalizacyjnej i/lub profilaktycznej na tle dokonujących się zmian środowiskowych i indywidualnych w życiu podopiecznych;

K01 – rozszerza i pogłębia wiedzę oraz permanentnie doskonali własne umiejętności w zakresie stawiania diagnozy i pracy resocjalizacyjnej i/lub profilaktycznej;

K02 –zdaje sobie sprawę z trudności w pracy resocjalizacyjnej i/lub profilaktycznej, a także ogromnej odpowiedzialności spoczywającej na

pedagogu - resocjalizatorze, umiejętności współpracy z podopiecznymi, współpracy z innymi pracownikami, a także instytucjami, w których odbywa się działalność resocjalizacyjna i/lub profilaktyczna

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sołtysiak
Prowadzący grup: Żaneta Freund, Teresa Sołtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - zna interdyscyplinarną terminologię i jej możliwości wykorzystywania w diagnostyce, diagnozowaniu, oraz stawianiu diagnozy w pracy

resocjalizacyjnej i/lub profilaktycznej, zarówno diagnozy indywidualnej, jak i środowiskowej;

W02 - ma uporządkowaną wiedzę interdyscyplinarną niezbędna w stawianiu diagnozy jako podstawy podejmowania pracy z jednostkami

niedostosowanymi społecznie; posiada szeroką wiedzę o warunkach, metodach i technikach wykorzystywanych w stawianiu diagnozy;

W03- ma pogłębioną wiedzę o egzogennych uwarunkowaniach w wielu komponentach środowiska prowadzących bądź

zwiększających ryzyko zaburzeń jednostek oraz powstrzymujących je przed tymi zaburzeniami; poza tym uwzględnia endogenne

uwarunkowania jednostek wraz ze splotami okoliczności i sytuacji, które współdecydującymi o wyborach zachowań jednostek; posiada

pogłębioną wiedzę o koalicyjnych uwarunkowaniach zaburzeń;

W04 - ma uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu jednostek uwikłanych w zachowania patologiczne; ma uporządkowaną wiedzę w

zakresie kompetencji i umiejętności niezbędnych osobie stawiającej diagnozę;

U01 - posiada pogłębione umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie egzo- i endogennych wyborów zachowań

człowieka i uwzględnia tę wiedzę w stawianiu diagnozy, poznając punkty silne i słabe człowieka; posiada wiedzę o utrudnieniach w stawianiu diagnozy i możliwościach ich pokonywania;

U02 - potrafi wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę na gruncie pedagogiki resocjalizacyjnej w celach diagnozowania i projektowania pracy resocjalizacyjnej i/lub profilaktycznej przy współudziale podopiecznych w środowisku otwartym i ośrodkach resocjalizacji;

U03 – potrafi modyfikować i korygować diagnozę oraz dokonywać zmian w projektowaniu z podopiecznym pracy resocjalizacyjnej i/lub profilaktycznej na tle dokonujących się zmian środowiskowych i indywidualnych w życiu podopiecznych;

K01 – rozszerza i pogłębia wiedzę oraz permanentnie doskonali własne umiejętności w zakresie stawiania diagnozy i pracy resocjalizacyjnej i/lub profilaktycznej;

K02 –zdaje sobie sprawę z trudności w pracy resocjalizacyjnej i/lub profilaktycznej, a także ogromnej odpowiedzialności spoczywającej na

pedagogu - resocjalizatorze, umiejętności współpracy z podopiecznymi, współpracy z innymi pracownikami, a także instytucjami, w których odbywa się działalność resocjalizacyjna i/lub profilaktyczna

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sołtysiak
Prowadzący grup: Teresa Sołtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - zna interdyscyplinarną terminologię, jej możliwości wykorzystywania w diagnostyce, diagnozowaniu i stawianiu diagnozy w pracy

resocjalizacyjnej i/lub profilaktycznej, zarówno diagnozy indywidualnej, jak i środowiskowej;

W02 - ma uporządkowaną wiedzę interdyscyplinarną niezbędną w stawianiu diagnozy jako podstawy do podejmowania pracy z jednostkami

niedostosowanymi społecznie. Posiada szeroką wiedzę o warunkach, metodach i technikach wykorzystywanych w stawianiu diagnozy;

W03- ma pogłębioną wiedzę o endo- i egzogennych uwarunkowaniach prowadzących, bądź zwiększających ryzyko zaburzeń jednostek. Posiada wiedzę umożliwiającą poznawanie czynników powstrzymujących jednostkę przed negatywnymi zachowaniami. Poza tym uwzględnia endo- i egzogenne uwarunkowania wraz ze splotami okolicznościowo-sytuacyjnymi, które współdecydują o wyborach zachowań jednostek. Posiada pogłębioną wiedzę o koalicyjnych uwarunkowaniach zaburzeń;

W04 - ma uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu jednostek uwikłanych w zachowania patologiczne. Ma uporządkowaną wiedzę oraz niezbędne kompetencje i umiejętności w stawianiu diagnozy;

U01 - posiada pogłębione umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie endo- i egzogennych wyborów zachowań

człowieka i uwzględnia tę wiedzę w stawianiu diagnozy, poznając punkty silne i słabe człowieka. Posiada wiedzę o utrudnieniach w stawianiu diagnozy i możliwościach ich przezwyciężania;

U02 - potrafi wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę na gruncie pedagogiki resocjalizacyjnej w celach diagnozowania i projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych przy czynnym współudziale podopiecznego w tych działaniach;

U03 – potrafi modyfikować i korygować diagnozę oraz dokonywać zmian w projektowaniu z podopiecznym pracy resocjalizacyjnej i/lub profilaktycznej na tle dokonujących się zmian środowiskowych i indywidualnych podopiecznych;

K01 – rozszerza i pogłębia wiedzę oraz permanentnie doskonali własne umiejętności w zakresie stawiania diagnozy, pracy resocjalizacyjnej i oddziaływań profilaktycznych;

K02 –zdaje sobie sprawę z trudności w pracy resocjalizacyjnej i/lub profilaktycznej, ogromnej odpowiedzialności spoczywającej na

pedagogu - resocjalizatorze. Dostrzega znaczenie współpracy z podopiecznymi oraz z innymi pracownikami zajmującymi się pracą resocjalizacyjną i/lub profilaktyczną, a także współpracy z wieloma instytucjami zajmującymi się jednostkami, u których występują trudności przystosowawcze.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.