Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P12PO-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Amelia Krawczyk-Bocian
Prowadzący grup: Amelia Krawczyk-Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

*student zna siatkę pojęć współczesnej pedagogiki W01

*student ma wiedzę o miejscu pedagogiki ogólnej w systemie nauk. Umie przedstawić zmienność społecznej praktyki edukacyjnej W02

* student potrafi usytuować pedagogikę ogólną wśród innych nauk społecznych, wskazuje przedmiot pedagogiki jako dyscypliny naukowej

W03

* student ma wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna metody badań stosowanych w naukach społecznych, zna podejścia metodologiczne, rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice) W04* student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do analizy i interpretacji złożonych problemów edukacyjnych U02


*student w sposób spójny i precyzyjny wypowiada się (w mowie i na piśmie) na temat problemów edukacyjnych w kontekście wybranych teorii.

U04


*student potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań edukacyjnych U08*student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego K01*student potrafi krytycznie odnieść się do posiadanej wiedzy naukowej, w celu konstruktywnego rozwiązywania problemów pojawiających się w pracy pedagoga.

K_K03

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: wprowadzenie do pedagogiki

Wymagania wstępne: umiejętność rekonstrukcji i interpretacji tekstów pedagogicznych, umiejętność posługiwania się wybranymi mapami pojęciowymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Amelia Krawczyk-Bocian
Prowadzący grup: Amelia Krawczyk-Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

*W01 student zna siatkę pojęć współczesnej pedagogiki [W01]

* W02 student ma wiedzę o miejscu pedagogiki ogólnej w systemie nauk. Umie przedstawić zmienność społecznej praktyki edukacyjnej [W02]

* W03 student potrafi usytuować pedagogikę ogólną wśród innych nauk społecznych, wskazuje przedmiot pedagogiki jako dyscypliny naukowej

[W03]

* W04 student ma wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna metody badań stosowanych w naukach społecznych, zna podejścia metodologiczne, rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice) [W04]


* U01 student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do analizy i interpretacji złożonych problemów edukacyjnych [U02]


* U02 student w sposób spójny i precyzyjny wypowiada się (w mowie i na piśmie) na temat problemów edukacyjnych w kontekście wybranych teorii.

[U04]


* U03 student potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań edukacyjnych [U08]


*K01 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego [K01]


* K02 student potrafi krytycznie odnieść się do posiadanej wiedzy naukowej, w celu konstruktywnego rozwiązywania problemów pojawiających się w pracy pedagoga [K_K03]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: wprowadzenie do pedagogiki

Wymagania wstępne: umiejętność rekonstrukcji i interpretacji tekstów pedagogicznych, umiejętność posługiwania się wybranymi mapami pojęciowymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Amelia Krawczyk-Bocian
Prowadzący grup: Amelia Krawczyk-Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Amelia Krawczyk-Bocian
Prowadzący grup: Amelia Krawczyk-Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.