Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki pedagogiczne - 75 h

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P12PRP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki pedagogiczne - 75 h
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka pedagogiczna więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Krause
Prowadzący grup: Ewa Krause
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka pedagogiczna - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma podstawową wiedzę o sposobie funkcjonowania (podstawach prawnych, celach, organizacji pracy) wybranej placówki oświatowo-wychowawczej [K_W14].

W02 - Student ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach działalności (opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej) podejmowanej w placówce, w której odbywa praktykę [K_W16].

U01 - Student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji aktywności uczniów, wychowanków oraz formalnych i nieformalnych grup w powiązaniu z różnymi obszarami działalności pedagogicznej [K_U01].

U02 - Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki w celu analizowania i interpretowania problemów poszczególnych uczniów, wychowanków i grup wychowawczych [K_U02].

U03 - Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, technik i środków do realizacji zadań o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, dydaktycznym, pomocowym i terapeutycznym [K_U09].

U04 - Student potrafi współpracować z nauczycielem, wychowawcą w podejmowaniu różnych działań na rzecz uczniów, wychowanków, także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [K_U13].

K01 - Student ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny podczas praktyki; studenta obowiązuje punktualność, kultura osobista, plan zajęć ustalony przez dyrektora i opiekuna praktyki z placówki [K_K04].

K02 - Student jest przygotowany do uczestnictwa w działalności opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej lub terapeutycznej wybranej placówki; jest zdolny do komunikowania się z podopiecznymi i pracownikami placówki [K_K07].

K03 - Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy – pomaga nauczycielowi, wychowawcy w podejmowaniu różnych działań na rzecz uczniów, wychowanków [K_K08].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Praktyka pedagogiczna na I roku (75h)

Przedmioty wprowadzające: wprowadzenie do pedagogiki, teoretyczne podstawy kształcenia, psychologia ogólna, psychologia społeczna, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.


Praktyka pedagogiczna po I roku (75h)

Przedmioty wprowadzające: wprowadzenie do pedagogiki, teoretyczne podstawy kształcenia, teoretyczne podstawy wychowania, psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.


Wymagania wstępne: student zna elementarną terminologię używaną w pedagogice oraz sposoby jej zastosowania, ma podstawową wiedzę na temat kształcenia i wychowania oraz rozwoju człowieka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka pedagogiczna więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Molesztak
Prowadzący grup: Aldona Molesztak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka pedagogiczna - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma podstawową wiedzę o sposobie funkcjonowania (podstawach prawnych, celach, organizacji pracy) wybranej placówki oświatowo-wychowawczej [K_W14].

W02 - Student ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach działalności (opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej) podejmowanej w placówce, w której odbywa praktykę [K_W16].

U01 - Student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji aktywności uczniów, wychowanków oraz formalnych i nieformalnych grup w powiązaniu z różnymi obszarami działalności pedagogicznej [K_U01].

U02 - Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki w celu analizowania i interpretowania problemów poszczególnych uczniów, wychowanków i grup wychowawczych [K_U02].

U03 - Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, technik i środków do realizacji zadań o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, dydaktycznym, pomocowym i terapeutycznym [K_U09].

U04 - Student potrafi współpracować z nauczycielem, wychowawcą w podejmowaniu różnych działań na rzecz uczniów, wychowanków, także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [K_U13].

K01 - Student ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny podczas praktyki; studenta obowiązuje punktualność, kultura osobista, plan zajęć ustalony przez dyrektora i opiekuna praktyki z placówki [K_K04].

K02 - Student jest przygotowany do uczestnictwa w działalności opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej lub terapeutycznej wybranej placówki; jest zdolny do komunikowania się z podopiecznymi i pracownikami placówki [K_K07].

K03 - Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy – pomaga nauczycielowi, wychowawcy w podejmowaniu różnych działań na rzecz uczniów, wychowanków [K_K08].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Praktyka pedagogiczna na I roku (75h)

Przedmioty wprowadzające: wprowadzenie do pedagogiki, teoretyczne podstawy kształcenia, psychologia ogólna, psychologia społeczna, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.


Praktyka pedagogiczna po I roku (75h)

Przedmioty wprowadzające: wprowadzenie do pedagogiki, teoretyczne podstawy kształcenia, teoretyczne podstawy wychowania, psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.


Wymagania wstępne: student zna elementarną terminologię używaną w pedagogice oraz sposoby jej zastosowania, ma podstawową wiedzę na temat kształcenia i wychowania oraz rozwoju człowieka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka pedagogiczna więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Brzeziński
Prowadzący grup: Łukasz Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka pedagogiczna - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka pedagogiczna więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Brzeziński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka pedagogiczna - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.