Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P12PRW-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju i wychowania
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Michalska
Prowadzący grup: Paulina Michalska, Anna Szymanik-Kostrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W1. Zna podejścia i teorie psychologii rozwojowej, opisujące i wyjaśniające przebieg, uwarunkowania, mechanizmy oraz efekty rozwoju człowieka w ciągu jego życia (K_W03; K_W06; K_W18)

W2. Charakteryzuje osiągnięcia rozwojowe w kolejnych etapach życia (okres prenatalny, dzieciństwo, dorastanie, dorosłość, starość) (K_W03; K_W06; K_W18)


Umiejętności

U1. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do diagnozowania, konsultowania i rozwiązywania problemów rozwojowo-wychowawczych (K_U14; K_U15)

U2. Korzysta ze zdobytej wiedzy przy definiowaniu i rozwiązywaniu realnych problemów życiowych swoich i innych ludzi (K_U14; K_U15)


Kompetencje

K1. Cechuje się szczególną wrażliwością względem osób i grup społecznych, które można określić jako osoby/grupy wysokiego ryzyka zakłóceń w rozwoju (K_K02)

K2. Rozumie, jaka jest waga wczesnych doświadczeń i powstałych na ich podstawie modeli operacyjnych – jest szczególnie wrażliwy na to, w jakim środowisku przebiega rozwój niemowląt i małych dzieci do 3 r. ż. (K_K02; K_K09)

K3. Rozumie konieczność poszerzania swojej wiedzy, w swoich działaniach kieruje się etyką zawodową, podejmuje współpracę z innymi osobami w celu wspomagania rozwoju człowieka (K_K02; K_K09)


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szymanik-Kostrzewska
Prowadzący grup: Anna Szymanik-Kostrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W1. Zna podejścia i teorie psychologii rozwojowej, opisujące i wyjaśniające przebieg, uwarunkowania, mechanizmy oraz efekty rozwoju człowieka w ciągu jego życia (K_W03; K_W06; K_W18)

W2. Charakteryzuje osiągnięcia rozwojowe w kolejnych etapach życia (okres prenatalny, dzieciństwo, dorastanie, dorosłość, starość) (K_W03; K_W06; K_W18)


Umiejętności

U1. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do diagnozowania, konsultowania i rozwiązywania problemów rozwojowo-wychowawczych (K_U14; K_U15)

U2. Korzysta ze zdobytej wiedzy przy definiowaniu i rozwiązywaniu realnych problemów życiowych swoich i innych ludzi (K_U14; K_U15)


Kompetencje

K1. Cechuje się szczególną wrażliwością względem osób i grup społecznych, które można określić jako osoby/grupy wysokiego ryzyka zakłóceń w rozwoju (K_K02)

K2. Rozumie, jaka jest waga wczesnych doświadczeń i powstałych na ich podstawie modeli operacyjnych – jest szczególnie wrażliwy na to, w jakim środowisku przebiega rozwój niemowląt i małych dzieci do 3 r. ż. (K_K02; K_K09)

K3. Rozumie konieczność poszerzania swojej wiedzy, w swoich działaniach kieruje się etyką zawodową, podejmuje współpracę z innymi osobami w celu wspomagania rozwoju człowieka (K_K02; K_K09)


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szymanik-Kostrzewska
Prowadzący grup: Aleksandra Dąbrowska, Anna Szymanik-Kostrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W1. Zna podejścia i teorie psychologii rozwojowej, opisujące i wyjaśniające przebieg, uwarunkowania, mechanizmy oraz efekty rozwoju człowieka w ciągu jego życia (K_W03; K_W06; K_W18)

W2. Charakteryzuje osiągnięcia rozwojowe w kolejnych etapach życia (okres prenatalny, dzieciństwo, dorastanie, dorosłość, starość) (K_W03; K_W06; K_W18)


Umiejętności

U1. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do diagnozowania, konsultowania i rozwiązywania problemów rozwojowo-wychowawczych (K_U14; K_U15)

U2. Korzysta ze zdobytej wiedzy przy definiowaniu i rozwiązywaniu realnych problemów życiowych swoich i innych ludzi (K_U14; K_U15)


Kompetencje

K1. Cechuje się szczególną wrażliwością względem osób i grup społecznych, które można określić jako osoby/grupy wysokiego ryzyka zakłóceń w rozwoju (K_K02)

K2. Rozumie, jaka jest waga wczesnych doświadczeń i powstałych na ich podstawie modeli operacyjnych – jest szczególnie wrażliwy na to, w jakim środowisku przebiega rozwój niemowląt i małych dzieci do 3 r. ż. (K_K02; K_K09)

K3. Rozumie konieczność poszerzania swojej wiedzy, w swoich działaniach kieruje się etyką zawodową, podejmuje współpracę z innymi osobami w celu wspomagania rozwoju człowieka (K_K02; K_K09)


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Michalska
Prowadzący grup: Aleksandra Dąbrowska, Paulina Michalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.