Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P12WPP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki pracy
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Tomaszewska
Prowadzący grup: Renata Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki pracy w strukturze nauk pedagogicznych; definiuje podstawowe kategorie pojęciowe pedagogiki pracy i charakteryzuje jej obszary problemowe; wskazuje przemiany przedmiotu badań we współczesnej pedagogice pracy [K_W13]

W02 - Student ma podstawową wiedzę o środowiskach społecznych, w których odbywa się wychowanie przez pracę, do pracy i w procesie pracy; identyfikuje realizatorów zadań pedagogiki pracy [K_W15]

W03 - Student ma elementarną wiedzę o kierunkach przeobrażeń edukacji i pracy ludzkiej w kontekście społeczeństwa uczącego się i gospodarki opartej na wiedzy jako częściowo warunkujących przebieg ścieżki rozwoju zawodowego [K_W18]

U01 - Student posiada informacje na temat instytucji rynku pracy wspierających rozwój zawodowy, które może wykorzystać na potrzeby projektowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej [K_U02]

U02 - Student analizuje dotychczasową indywidualną ścieżkę edukacyjną i dokonuje jej samooceny, wskazując na obszary wymagające modyfikacji [K_U14]

K01 - Student dostrzega znaczenie pracy zawodowej jako głównej formy aktywności człowieka dorosłego oraz potrzebę planowania rozwoju zawodowego [K_K01]

K02 - Student rozumie znaczenie podejmowanych działań edukacyjnych w różnych środowiskach życia dorosłej jednostki, służących jej rozwojowi osobistemu i zawodowemu [K_K03]

K03 - Student rozumie konieczność wcześniejszego przygotowania się do wejścia na rynek pracy i podejmowania działań edukacyjnych związanych z własnym rozwojem zawodowym, m.in. poprzez odpowiedzialną realizację praktyk pedagogicznych i zawodowych [K_K08]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wprowadzenie do pedagogiki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Tomaszewska
Prowadzący grup: Renata Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki pracy w strukturze nauk pedagogicznych; definiuje podstawowe kategorie pojęciowe pedagogiki pracy i charakteryzuje jej obszary problemowe; wskazuje przemiany przedmiotu badań we współczesnej pedagogice pracy [K_W13]

W02 - Student ma podstawową wiedzę o środowiskach społecznych, w których odbywa się wychowanie przez pracę, do pracy i w procesie pracy; identyfikuje realizatorów zadań pedagogiki pracy [K_W15]

W03 - Student ma elementarną wiedzę o kierunkach przeobrażeń edukacji i pracy ludzkiej w kontekście społeczeństwa uczącego się i gospodarki opartej na wiedzy jako częściowo warunkujących przebieg ścieżki rozwoju zawodowego [K_W18]

U01 - Student posiada informacje na temat instytucji rynku pracy wspierających rozwój zawodowy, które może wykorzystać na potrzeby projektowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej [K_U02]

U02 - Student analizuje dotychczasową indywidualną ścieżkę edukacyjną i dokonuje jej samooceny, wskazując na obszary wymagające modyfikacji [K_U14]

K01 - Student dostrzega znaczenie pracy zawodowej jako głównej formy aktywności człowieka dorosłego oraz potrzebę planowania rozwoju zawodowego [K_K01]

K02 - Student rozumie znaczenie podejmowanych działań edukacyjnych w różnych środowiskach życia dorosłej jednostki, służących jej rozwojowi osobistemu i zawodowemu [K_K03]

K03 - Student rozumie konieczność wcześniejszego przygotowania się do wejścia na rynek pracy i podejmowania działań edukacyjnych związanych z własnym rozwojem zawodowym, m.in. poprzez odpowiedzialną realizację praktyk pedagogicznych i zawodowych [K_K08]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wprowadzenie do pedagogiki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ludwikowska
Prowadzący grup: Katarzyna Ludwikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

[K_W13]

[K_W15]

[K_W18]

[K_U02]

[K_U14]

[K_K01]

[K_K03]

[K_K08]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wprowadzenie do pedagogiki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Tomaszewska
Prowadzący grup: Renata Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.