Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P12WPR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gołembowska
Prowadzący grup: Monika Gołembowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym,

socjologicznym oraz etycznym, a także występujących w tych płaszczyznach zaburzeniach (K_W05);

W02 - ma elementarną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę; a w szczególności

ma elementarną wiedzę o pedagogice resocjalizacyjnej (K_W13);

W03 - ma podstawową wiedzę o podmiotach działalności edukacyjnej, w szczególności: wychowawczej, opiekuńczej i resocjalizacyjnej

(K_W15);

W04 - posiada podstawową wiedzę z zakresu rozpoznawania zaburzeń biopsychospołecznych, wiedzę o tworzeniu warunków

sprzyjających optymalnemu rozwojowi jednostek niedostosowanych społecznie jak również wiedzę o działaniach pomocowych,

interwencyjnych, ratowniczych podejmowanych wobec jednostek niedostosowanych społecznie (K_W21);

U01 - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin, a w szczególności pedagogiki

resocjalizacyjnej w celu analizowania i interpretowania problemów jednostek niedostosowanych społecznie (K_U02);

U02 - potrafi identyfikować czynniki ryzyka i wskazywać zachowania w zakresie niedostosowania społecznego wraz z możliwościami

przeciwdziałania im (K_U18);

K01 - ma przekonanie o roli i znaczeniu podejmowania działań edukacyjnych, w szczególności wychowawczych, opiekuńczych i

resocjalizacyjnych; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; podejmuje zadania i angażuje się w realizację indywidualnych i

zbiorowych działań zawodowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej (K_K03).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wprowadzenie do pedagogiki, wprowadzenie do pedagogiki społecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gołembowska
Prowadzący grup: Monika Gołembowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym,

socjologicznym oraz etycznym, a także występujących w tych płaszczyznach zaburzeniach (K_W05);

W02 - ma elementarną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę; a w szczególności

ma elementarną wiedzę o pedagogice resocjalizacyjnej (K_W13);

W03 - ma podstawową wiedzę o podmiotach działalności edukacyjnej, w szczególności: wychowawczej, opiekuńczej i resocjalizacyjnej

(K_W15);

W04 - posiada podstawową wiedzę z zakresu rozpoznawania zaburzeń biopsychospołecznych, wiedzę o tworzeniu warunków

sprzyjających optymalnemu rozwojowi jednostek niedostosowanych społecznie jak również wiedzę o działaniach pomocowych,

interwencyjnych, ratowniczych podejmowanych wobec jednostek niedostosowanych społecznie (K_W21);

U01 - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin, a w szczególności pedagogiki

resocjalizacyjnej w celu analizowania i interpretowania problemów jednostek niedostosowanych społecznie (K_U02);

U02 - potrafi identyfikować czynniki ryzyka i wskazywać zachowania w zakresie niedostosowania społecznego wraz z możliwościami

przeciwdziałania im (K_U18);

K01 - ma przekonanie o roli i znaczeniu podejmowania działań edukacyjnych, w szczególności wychowawczych, opiekuńczych i

resocjalizacyjnych; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; podejmuje zadania i angażuje się w realizację indywidualnych i

zbiorowych działań zawodowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej (K_K03).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wprowadzenie do pedagogiki, wprowadzenie do pedagogiki społecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sołtysiak
Prowadzący grup: Teresa Sołtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym,

socjologicznym oraz etycznym, a także występujących w tych płaszczyznach zaburzeniach (K_W05);

W02 - ma elementarną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę; a w szczególności

ma elementarną wiedzę o pedagogice resocjalizacyjnej (K_W13);

W03 - ma podstawową wiedzę o podmiotach działalności edukacyjnej, w szczególności: wychowawczej, opiekuńczej i resocjalizacyjnej

(K_W15);

W04 - posiada podstawową wiedzę z zakresu rozpoznawania zaburzeń biopsychospołecznych, wiedzę o tworzeniu warunków

sprzyjających optymalnemu rozwojowi jednostek niedostosowanych społecznie jak również wiedzę o działaniach pomocowych,

interwencyjnych, ratowniczych podejmowanych wobec jednostek niedostosowanych społecznie (K_W21);

U01 - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin, a w szczególności pedagogiki

resocjalizacyjnej w celu analizowania i interpretowania problemów jednostek niedostosowanych społecznie (K_U02);

U02 - potrafi identyfikować czynniki ryzyka i wskazywać zachowania w zakresie niedostosowania społecznego wraz z możliwościami

przeciwdziałania im (K_U18);

K01 - ma przekonanie o roli i znaczeniu podejmowania działań edukacyjnych, w szczególności wychowawczych, opiekuńczych i

resocjalizacyjnych; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; podejmuje zadania i angażuje się w realizację indywidualnych i

zbiorowych działań zawodowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej (K_K03).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wprowadzenie do pedagogiki, Wprowadzenie do pedagogiki społecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sołtysiak
Prowadzący grup: Teresa Sołtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.