Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P1AK-ND Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 1, kierunek pedagogika, spec. pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
rok 1, kierunek pedagogika, spec. resocjalizacja, ND
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Krause
Prowadzący grup: Ewa Krause
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W01 - Student ma wiedzę na temat rozwoju człowieka w kontekście biologicznym i kulturowo-społecznym, w tym zna poszczególne etapy rozwoju gatunku ludzkiego w kontekście wytworzonej kultury [K_W06].

W02 - Student zna różne rodzaje struktur społecznych i instytucje życia społecznego, w tym elementarne normy regulujące ich funkcjonowanie z perspektywy antropologii kulturowej (rozwoju życia społecznego) oraz ich znaczenie z punktu widzenia procesów edukacyjno-wychowawczych [K_W08].

W03 - Student ma wiedzę o wybranych kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjno-wychowawczych [K_W09].


UMIEJĘTNOŚCI:

U01 - Student posiada umiejętność wyszukiwania danych i informacji z różnych źródeł, a także podejmuje próbę interpretacji określonych zjawisk społeczno-kulturowych z perspektywy procesów edukacyjno-wychowawczych oraz problemów edukacyjno-wychowawczych w kontekście zjawisk społeczno-kulturowych [K_U01].

U02 - Student potrafi formułować niezależne poglądy na wybrane tematy zjawiska i problemy społeczno-kulturowe [K_U05].

U03 - Student potrafi posługiwać się różnymi terminami/pojęciami związanymi z antropologią kulturową w celu analizowania podejmowanych działań edukacyjno-wychowawczych. Potrafi wskazać związki i wspólne obszary badań dla pedagogiki i antropologii kulturowej [K_U08].


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K01 - Student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do zaliczenia przedmiotu [K_K06].

K02 - Student dostrzega problemy edukacyjno-wychowawcze w kontekście społeczno-kulturowym, w tym otwarcia na obce kultury i różnice kulturowe [K_K07].

K03 - Student rozumie potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego w kontekście trwania społeczności (i narodów) [K_K08].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Nawrot-Borowska
Prowadzący grup: Monika Nawrot-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Zientkowski
Prowadzący grup: Przemysław Zientkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.