Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Andragogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P1AN-ND Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Andragogika
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 1, kierunek pedagogika, spec. pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
rok 1, kierunek pedagogika, spec. resocjalizacja, ND
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Tomaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Ludwikowska, Renata Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student zna terminologię używaną w pedagogice oraz sposoby jej zastosowania w obrębie andragogiki na poziomie rozszerzonym [K_W01 ]

W02 - Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o przedmiocie badań, strukturze i zadaniach andragogiki oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami [K_W 05]

W03 - Student ma wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym w perspektywie andragogicznej [K_W06]

W04 - Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o możliwościach rozwojowych osób dorosłych i różnych formach ich aktywności edukacyjnej [K_W 15]

U01 - Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania potrzeb edukacyjnych osób dorosłych w różnych okresach ich życia [K_U08 ]

U02 - Student rozwija swoje umiejętności badawcze poprzez dobór środków i metod pracy w celu efektywnego wspomagania dorosłych w ich aktywności edukacyjnej i kulturalno-oświatowej [K_U10 ]

K01 - Student podejmuje trud samokształcenia i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych oraz zespołowych działań profesjonalnych w obszarze oświaty dorosłych [K_K02 ]

K02 - Student jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami – specjalistami z zakresu andragogiki [K_K07 ]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

-


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Tomaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Ludwikowska, Renata Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student zna terminologię używaną w pedagogice oraz sposoby jej zastosowania w obrębie andragogiki na poziomie rozszerzonym [K_W01 ]

W02 - Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o przedmiocie badań, strukturze i zadaniach andragogiki oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami [K_W 05]

W03 - Student ma wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym w perspektywie andragogicznej [K_W06]

W04 - Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o możliwościach rozwojowych osób dorosłych i różnych formach ich aktywności edukacyjnej z uwzględnieniem metody tutoringu akademickiego/naukowego podczas nauki na studiach wyższych [K_W 15]

U01 - Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania potrzeb edukacyjnych osób dorosłych w różnych okresach ich życia [K_U08 ]

U02 - Student rozwija swoje umiejętności badawcze poprzez dobór środków i metod pracy w celu efektywnego wspomagania dorosłych w ich aktywności edukacyjnej i kulturalno-oświatowej [K_U10 ]

K01 - Student podejmuje trud samokształcenia i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych oraz zespołowych działań profesjonalnych w obszarze oświaty dorosłych [K_K02 ]

K02 - Student jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami – specjalistami z zakresu andragogiki [K_K07 ]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

-


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ludwikowska
Prowadzący grup: Katarzyna Ludwikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student zna terminologię używaną w pedagogice oraz sposoby jej zastosowania w obrębie andragogiki na poziomie rozszerzonym [K_W01 ]

W02 - Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o przedmiocie badań, strukturze i zadaniach andragogiki oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami [K_W 05]

W03 - Student ma wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym w perspektywie andragogicznej [K_W06]

W04 - Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o możliwościach rozwojowych osób dorosłych i różnych formach ich aktywności edukacyjnej podczas nauki na studiach wyższych [K_W 15]

U01 - Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi anagogicznymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania potrzeb edukacyjnych osób dorosłych w różnych okresach ich życia [K_U08 ]

U02 - Student rozwija swoje umiejętności badawcze poprzez dobór środków i metod pracy w celu efektywnego wspomagania dorosłych w ich aktywności edukacyjnej i kulturalno-oświatowej [K_U10 ]

K01 - Student podejmuje trud samokształcenia i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych oraz zespołowych działań profesjonalnych w obszarze oświaty dorosłych [K_K02 ]

K02 - Student jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami – specjalistami z zakresu andragogiki [K_K07 ]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

-


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.