Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierunki i nurty współczesnej pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P1KN-ND Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kierunki i nurty współczesnej pedagogiki
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 1, kierunek pedagogika, spec. pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
rok 1, kierunek pedagogika, spec. resocjalizacja, ND
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Krause
Prowadzący grup: Ewa Krause
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W01 – Student zna podstawową terminologię z zakresu współczesnych kierunków i nurtów pedagogiki (student zna i poprawnie stosuje terminy i pojęcia charakterystyczne dla współczesnych kierunków w pedagogice) [K_W01].

W02 – Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wybranych współczesnych kierunków pedagogicznych i ideologii edukacyjnych (student zna i potrafi scharakteryzować określone kierunki pedagogiczne i ideologie edukacyjne), rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania [K_W03, K_W12].

W03 – Student ma uporządkowaną wiedzę na temat podziału subdyscyplin pedagogicznych, w tym zna różne ich klasyfikacje [K_W05].


UMIEJĘTNOŚCI:

U01 – Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje na temat poszczególnych kierunków i nurtów współczesnej pedagogiki oraz ideologii edukacyjnych z różnych źródeł i na tej podstawie formułować sądy, analizować problemy, diagnozować i projektować działania edukacyjne [K_U02].

U02 – Student umie formułować i wyrażać własne poglądy na temat współczesnych kierunków i nurtów oraz ideologii edukacyjnych, wykazując się niezależnością myślenia (student potrafi porównywać modele szkół alternatywnych; potrafi rozróżniać współczesne ideologie edukacyjne i konfrontować je z oczekiwaniami klientów edukacji) [K_U05].


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K01 – Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę z zakresu współczesnych kierunków i nurtów pedagogiki oraz ideologii edukacyjnych, poszerzoną o wymiar interdyscyplinarny [K_K01].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstawowych kategorii i pojęć pedagogicznych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Zając
Prowadzący grup: Dariusz Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W01 – Student zna podstawową terminologię z zakresu współczesnych kierunków i nurtów pedagogiki (student zna i poprawnie stosuje terminy i pojęcia charakterystyczne dla współczesnych kierunków w pedagogice) [K_W01].

W02 – Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wybranych współczesnych kierunków pedagogicznych i ideologii edukacyjnych (student zna i potrafi scharakteryzować określone kierunki pedagogiczne i ideologie edukacyjne), rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania [K_W03, K_W12].

W03 – Student ma uporządkowaną wiedzę na temat podziału subdyscyplin pedagogicznych, w tym zna różne ich klasyfikacje [K_W05].


UMIEJĘTNOŚCI:

U01 – Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje na temat poszczególnych kierunków i nurtów współczesnej pedagogiki oraz ideologii edukacyjnych z różnych źródeł i na tej podstawie formułować sądy, analizować problemy, diagnozować i projektować działania edukacyjne [K_U02].

U02 – Student umie formułować i wyrażać własne poglądy na temat współczesnych kierunków i nurtów oraz ideologii edukacyjnych, wykazując się niezależnością myślenia (student potrafi porównywać modele szkół alternatywnych; potrafi rozróżniać współczesne ideologie edukacyjne i konfrontować je z oczekiwaniami klientów edukacji) [K_U05].


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K01 – Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę z zakresu współczesnych kierunków i nurtów pedagogiki oraz ideologii edukacyjnych, poszerzoną o wymiar interdyscyplinarny [K_K01].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstawowych kategorii i pojęć pedagogicznych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Krause
Prowadzący grup: Ewa Krause
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W01 – Student zna podstawową terminologię z zakresu współczesnych kierunków i nurtów pedagogiki (student zna i poprawnie stosuje terminy i pojęcia charakterystyczne dla współczesnych kierunków w pedagogice) [K_W01].

W02 – Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wybranych współczesnych kierunków pedagogicznych i ideologii edukacyjnych (student zna i potrafi scharakteryzować określone kierunki pedagogiczne i ideologie edukacyjne), rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania [K_W03, K_W12].

W03 – Student ma uporządkowaną wiedzę na temat podziału subdyscyplin pedagogicznych, w tym zna różne ich klasyfikacje [K_W05].


UMIEJĘTNOŚCI:

U01 – Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje na temat poszczególnych kierunków i nurtów współczesnej pedagogiki oraz ideologii edukacyjnych z różnych źródeł i na tej podstawie formułować sądy, analizować problemy, diagnozować i projektować działania edukacyjne [K_U02].

U02 – Student umie formułować i wyrażać własne poglądy na temat współczesnych kierunków i nurtów oraz ideologii edukacyjnych, wykazując się niezależnością myślenia (student potrafi porównywać modele szkół alternatywnych; potrafi rozróżniać współczesne ideologie edukacyjne i konfrontować je z oczekiwaniami klientów edukacji) [K_U05].


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K01 – Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę z zakresu współczesnych kierunków i nurtów pedagogiki oraz ideologii edukacyjnych, poszerzoną o wymiar interdyscyplinarny [K_K01].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstawowych kategorii i pojęć pedagogicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.