Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P1PO-ND Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 1, kierunek pedagogika, spec. pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
rok 1, kierunek pedagogika, spec. resocjalizacja, ND
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Amelia Krawczyk-Bocian
Prowadzący grup: Amelia Krawczyk-Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

*W01 student zna terminologię używaną w pedagogice ogólnej oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych na poziomie rozszerzonym W01

* W02 student ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki ogólnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi W02

*W03 student ma pogłębiona i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych W03

* W04 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych, zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych, rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice W04


Umiejętności

* U01student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów, a także diagnozowania i projektowania działań edukacyjnych U02

*U02 student w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiada się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień edukacyjnych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych U04

*U03 student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań edukacyjnych U08


Kompetencje społeczne

*K01student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego K01

* K02 student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga K_K03

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: wprowadzenie do pedagogiki

Wymagania wstępne: umiejętność rekonstrukcji i interpretacji tekstów pedagogicznych, umiejętność posługiwania się wybranymi mapami pojęciowymi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Amelia Krawczyk-Bocian
Prowadzący grup: Amelia Krawczyk-Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

*W01 student zna terminologię używaną w pedagogice ogólnej oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych na poziomie rozszerzonym W01

* W02 student ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki ogólnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi W02

*W03 student ma pogłębiona i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych W03

* W04 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych, zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych, rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice W04


Umiejętności

* U01student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów, a także diagnozowania i projektowania działań edukacyjnych U02

*U02 student w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiada się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień edukacyjnych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych U04

*U03 student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań edukacyjnych U08


Kompetencje społeczne

*K01student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego K01

* student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga K_K03

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: wprowadzenie do pedagogiki

Wymagania wstępne: umiejętność rekonstrukcji i interpretacji tekstów pedagogicznych, umiejętność posługiwania się wybranymi mapami pojęciowymi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Amelia Krawczyk-Bocian
Prowadzący grup: Amelia Krawczyk-Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

*W01 student zna siatkę pojęć współczesnej pedagogiki [W01]

* W02 student ma wiedzę o miejscu pedagogiki ogólnej w systemie nauk. Potrafi przedstawić zmienność społecznej praktyki edukacyjnej [W02]

*W03 student potrafi usytuować pedagogikę ogólną wśród innych nauk społecznych, wskazuje przedmiot pedagogiki jako dyscypliny naukowej [W03]

* W04 student ma wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna metody badań stosowanych w naukach społecznych, zna podejścia metodologiczne, rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice [W04]


Umiejętności

* U01student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do analizy i interpretacji złożonych problemów edukacyjnych[U02]

*U02 student w sposób spójny i precyzyjny wypowiada się w mowie i na piśmie na temat problemów edukacyjnych w kontekście wybranych teorii [U04]

*U03 student potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań edukacyjnych [U08]


Kompetencje społeczne

*K01student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego [K01]

* K02 student potrafi krytycznie odnieść się do posiadanej wiedzy w celu konstruktywnego rozwiązywania problemów pojawiających się w pracy pedagoga [K03]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: wprowadzenie do pedagogiki

Wymagania wstępne: umiejętność rekonstrukcji i interpretacji tekstów pedagogicznych, umiejętność posługiwania się wybranymi mapami pojęciowymi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.