Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika porównawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P1PP-ND Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika porównawcza
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 1, kierunek pedagogika, spec. pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
rok 1, kierunek pedagogika, spec. resocjalizacja, ND
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Leppert
Prowadzący grup: Roman Leppert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W03 Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju systemu edukacji, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania.

K_W09 Student ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesu edukacji.

K_W14 Student ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, zna wybrane elementy systemów edukacji w różnych krajach.

K_U02 Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów, a także diagnozowania i projektowania działań edukacyjnych.

K_U04 Student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień edukacyjnych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin naukowych.

K_U08 Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania działań edukacyjnych podejmowanych w różnych systemach edukacji.

K_K03 Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga.

K_K08 Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak przedmiotów wprowadzających i wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Grzybowski
Prowadzący grup: Przemysław Grzybowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W03 Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju systemu edukacji, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania.

K_W09 Student ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesu edukacji.

K_W14 Student ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, zna wybrane elementy systemów edukacji w różnych krajach.

K_U02 Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów, a także diagnozowania i projektowania działań edukacyjnych.

K_U04 Student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień edukacyjnych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin naukowych.

K_U08 Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania działań edukacyjnych podejmowanych w różnych systemach edukacji.

K_K03 Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga.

K_K08 Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak przedmiotów wprowadzających i wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Grzybowski
Prowadzący grup: Przemysław Grzybowski
Strona przedmiotu: http://www.grzybowski.ukw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W03 Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju systemu edukacji, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania.

K_W09 Student ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesu edukacji.

K_W14 Student ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, zna wybrane elementy systemów edukacji w różnych krajach.

K_U02 Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów, a także diagnozowania i projektowania działań edukacyjnych.

K_U04 Student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień edukacyjnych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin naukowych.

K_U08 Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania działań edukacyjnych podejmowanych w różnych systemach edukacji.

K_K03 Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga.

K_K08 Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak przedmiotów wprowadzających i wymagań wstępnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.