Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne problemy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P1WPP-ND Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy psychologii
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 1, kierunek pedagogika, spec. pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
rok 1, kierunek pedagogika, spec. resocjalizacja, ND
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kosiol
Prowadzący grup: Marta Kosiol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Deja
Prowadzący grup: Monika Deja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student zna podejścia i teorie psychologii rozwojowej, opisujące i wyjaśniające przebieg, uwarunkowania, mechanizmy oraz efekty rozwoju człowieka w ciągu jego życia (K_W06).

Student charakteryzuje osiągnięcia rozwojowe człowieka w kolejnych etapach życia (K_W06).

Student potrafi scharakteryzować przyczyny oraz przejawy funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii u uczestników działalności edukacyjnej (K_W11).

Student posługuje się prawidłową terminologią psychologiczną niezbędną do opisu funkcjonowania uczestników działalności edukacyjnej (K_W15).

Student potrafi korzystać ze zdobytej wiedzy psychologicznej przy definiowaniu, diagnozowaniu, analizowaniu i ocenianiu złożonych syt edukacyjnych oraz analizowaniu motywów i wzorów ludzkiego postępowania (K_U07).

Student posiada wiedzę z zakresu psychologii, która pozwoli mu zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju, a także twórczo animować i wspierać prace nad rozwojem oraz zdobywaniem wiedzy uczestników procesu edukacyjnego (K_U11).

Student posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu samodzielne poszukiwanie rozwiązań problemów natury psychologicznej, a także rozumie potrzebę ciągłego dalszego rozwoju osobistego i zawodowego (K_K01).

Student jest otwarty na nową wiedzę psychologiczną oraz jest świadomy konieczności ciągłego dokształcania się w celu budowania swojego warsztatu pracy (K_K03).

Student postępuje etycznie i odpowiedzialnie podczas korzystania ze zdobytej wiedzy psychologicznej w sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem (K_K05).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Deja
Prowadzący grup: Monika Deja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student zna podejścia i teorie psychologii rozwojowej, opisujące i wyjaśniające przebieg, uwarunkowania, mechanizmy oraz efekty rozwoju człowieka w ciągu jego życia (K_W06).

Student charakteryzuje osiągnięcia rozwojowe człowieka w kolejnych etapach życia (K_W06).

Student potrafi scharakteryzować przyczyny oraz przejawy funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii u uczestników działalności edukacyjnej (K_W11).

Student posługuje się prawidłową terminologią psychologiczną niezbędną do opisu funkcjonowania uczestników działalności edukacyjnej (K_W15).

Student potrafi korzystać ze zdobytej wiedzy psychologicznej przy definiowaniu, diagnozowaniu, analizowaniu i ocenianiu złożonych syt edukacyjnych oraz analizowaniu motywów i wzorów ludzkiego postępowania (K_U07).

Student posiada wiedzę z zakresu psychologii, która pozwoli mu zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju, a także twórczo animować i wspierać prace nad rozwojem oraz zdobywaniem wiedzy uczestników procesu edukacyjnego (K_U11).

Student posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu samodzielne poszukiwanie rozwiązań problemów natury psychologicznej, a także rozumie potrzebę ciągłego dalszego rozwoju osobistego i zawodowego (K_K01).

Student jest otwarty na nową wiedzę psychologiczną oraz jest świadomy konieczności ciągłego dokształcania się w celu budowania swojego warsztatu pracy (K_K03).

Student postępuje etycznie i odpowiedzialnie podczas korzystania ze zdobytej wiedzy psychologicznej w sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem (K_K05).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.