Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka z emisją głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-POP11KJ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka z emisją głosu
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć przygotowania pedagogicznego / kształcenia nauczycielskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Bonna
Prowadzący grup: Beata Bonna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 – posiada wiedzę na temat głównych środowisk wychowawczych naturalnych i instytucjonalnych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących w tym procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, a także ich prawidłowości i zakłóceń [K_W07]

W02 - ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i patologii aparatu mowy, zna zasady emisji głosu [K_W14]


W zakresie umiejętności student:

U01 -potrafi posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu [K_U18].


W zakresie kompetencji student:

K01 - jest gotowy do projektowania i wprowadzania innowacyjnych zmian w swoim miejscu pracy w celu podnoszenia jakości świadczonych w niej usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych oraz z zakresu profilaktyki uzależnień, a także dawania dobrego przykładu innym przez swoją postawę i pracę, między innymi w zakresie troski o poprawność posługiwania się językiem ojczystym, kulturę i etykę wypowiedzi własnej i dzieci, młodzieży, z którymi pracuje [K_K11].

K02 -potrafi zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju z uwzględnieniem samokształcenia, doskonalenia własnych kompetencji oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu [K_K14].Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne określają, że student:

Posiada wiedzę o:

a) języku ― gramatyka w mowie jako kryterium dyscyplinujące mówcę;

b) procesach myślenia i mówienia oraz roli zdrowego układu nerwowego i dobrego stanu psychicznego w interakcjach międzyludzkich;

Posiada umiejętności:

a) dzielenia się wiedzą;

b) logicznego myślenia i mówienia;

Posiada kompetencje w zakresie:

a) komunikowania się z ludźmi i tworzenia oraz rozumienia tekstów w różnych formach przekazu;

b) samooceny i poczucia potrzeby higieny i profilaktyki zdrowia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Bonna
Prowadzący grup: Beata Bonna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 – posiada wiedzę na temat głównych środowisk wychowawczych, naturalnych i instytucjonalnych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących w tym procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, a także ich prawidłowości i zakłóceń [K_W07]

W02 - ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i patologii aparatu mowy, zna zasady emisji głosu [K_W14]


W zakresie umiejętności student:

U01 -potrafi posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu [K_U18].


W zakresie kompetencji student:

K01 - jest gotowy do projektowania i wprowadzania innowacyjnych zmian w swoim miejscu pracy w celu podnoszenia jakości świadczonych w niej usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych oraz z zakresu profilaktyki uzależnień, a także dawania dobrego przykładu innym przez swoją postawę i pracę, między innymi w zakresie troski o poprawność posługiwania się językiem ojczystym, kulturę i etykę wypowiedzi własnej i dzieci, młodzieży, z którymi pracuje [K_K11].

K02 -potrafi zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju z uwzględnieniem samokształcenia, doskonalenia własnych kompetencji oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu [K_K14].Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne określają, że student:

Posiada wiedzę o:

a) języku ― gramatyka w mowie jako kryterium dyscyplinujące mówcę;

b) procesach myślenia i mówienia oraz roli zdrowego układu nerwowego i dobrego stanu psychicznego w interakcjach międzyludzkich;

Posiada umiejętności:

a) dzielenia się wiedzą;

b) logicznego myślenia i mówienia;

Posiada kompetencje w zakresie:

a) komunikowania się z ludźmi i tworzenia oraz rozumienia tekstów w różnych formach przekazu;

b) samooceny i poczucia potrzeby higieny i profilaktyki zdrowia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Bonna
Prowadzący grup: Beata Bonna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.