Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych (śródroczna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-POP11POW-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych (śródroczna)
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Potorska
Prowadzący grup: Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W-1 Zna zasady prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkolnej świetlicy/ w klasie szkolnej w tym zwłaszcza zasady bezpieczeństwa i higieny, jest wie, za co odpowiada nauczyciela w tym zakresie [K_W11].


W-2 Posiada wiedzę na temat roli zabawy w rozwoju dzieci w wieku szkolnym i metodyki projektowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkolnej świetlicy/ w klasie szkolnej [K_W11].


U-1 Potrafi ocenić obserwowane w szkolnej świetlicy/ klasie szkolnej zajęcia ze względu na kryteria wymienione w efektach W-1 i W-2 oraz uzasadnić swoją opinię na ten temat z odwołaniem się do wiedzy naukowej i przepisów prawa [K_U02].


U-2 Na podstawie obserwacji dzieci w szkolnej świetlicy/ klasie szkolnej projektuje cele swoich zajęć, dobiera sposoby ich realizacji i korygowania ich w trakcie realizacji zgodnie z potrzebami i możliwościami ich uczestników [K_U03].


K-1 Okazuje szacunek dzieciom i współprowadzącym zajęcia w trakcie ich realizacji [K_K02]


K-2 Okazuje wrażliwość na potrzeby dzieci oraz współprowadzących w trakcie realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkolnej świetlicy lub klasie szkolnej oraz poczucie odpowiedzialności za podejmowane przez grupę i siebie samego działania pedagogiczne [K_K08].
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Junik, Alicja Potorska
Prowadzący grup: Maria Deptuła, Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W-1 Zna zasady prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkolnej świetlicy/ w klasie szkolnej w tym zwłaszcza zasady bezpieczeństwa i higieny, jest świadomy odpowiedzialności nauczyciela w tym zakresie [K_W11].

W-2 Posiada wiedzę na temat roli zabawy w rozwoju dzieci w wieku szkolnym i metodyki projektowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkolnej świetlicy/ w klasie szkolnej [K_W11].

U-1 Potrafi sformułować opinię na temat zaobserwowanych w szkolnej świetlicy/ klasie szkolnej zajęć z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w efektach W-1 i W-2 oraz uzasadnić swoją opinię na ten temat odwołując się do wiedzy naukowej i przepisów prawa [K_U02].

U-2 Na podstawie obserwacji dzieci w szkolnej świetlicy/ klasie szkolnej projektuje cele swoich zajęć opiekuńczo-wychowawczych, dobiera sposoby ich realizacji i ich korygowania w trakcie realizacji zajęć zgodnie z potrzebami i możliwościami ich uczestników [K_U03].

K-1 Okazuje szacunek dzieciom i współprowadzącym zajęcia w trakcie ich realizacji [K_K02].

K-2 Okazuje wrażliwość na potrzeby dzieci oraz współprowadzących w trakcie realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkolnej świetlicy lub klasie szkolnej oraz przejawia poczucie odpowiedzialności za podejmowane przez grupę i siebie samego działania pedagogiczne

[K_K08].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jarczyńska
Prowadzący grup: Jolanta Jarczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.