Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna (ciągła) w szkole podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-POP11PPC-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna (ciągła) w szkole podstawowej
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią, SP
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Potorska
Prowadzący grup: Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U-1 na podstawie obserwacji zachowań ucznia w klasie szkolnej potrafi postawić hipotezy dotyczące jego funkcjonowania i uzasadnić je odwołując się do wiedzy psychologicznej [K_U02].


U-2 potrafi według przyjętych zasad na stanowisku pedagoga i nauczyciela wychowawcy utworzyć potrzebną w pracy pedagogicznej dokumentację [K_U02].


U-3 potrafi zaplanować i zrealizować zajęcia wychowawcze dla grupy w klasie szkolnej, do której uczęszcza uczeń na podstawie wiedzy o jego funkcjonowaniu i potrzebach [K_U05].


U-4 umie na podstawie wywiadu rozpoznać potrzeby uczniów oraz zagrożenia i trudności w ich funkcjonowaniu w środowisku szkolnym i na tej podstawie projektować i/lub dobierać metody pracy w celu realizacji działań pedagogicznych [K_U05].


U-5 potrafi przeprowadzić rozmowę z uczniem, nauczycielem wychowawcą, pedagogiem / psychologiem szkolnym pracującymi z uczniem, w celu zebrania informacji dotyczących funkcjonowania ucznia w klasie szkolnej i przebiegu jego rozwoju psychospołecznego [K_U15].


U-6 potrafi zaplanować przebieg rozmowy diagnostycznej dobierając znane narzędzia diagnostyczne, poszukując w dostępnych zasobach lub tworząc własne [K_U16].


U-7 potrafi prowadzić obserwację swobodną oraz analizować zarejestrowane zdarzenia i sytuacje pedagogiczne, w oparciu o wiedzę naukową. Umie rozwiązywać typowe i nietypowe problemy związane z opieką i wychowaniem, poddając je krytycznej analizie i formułując wnioski własne [K_U02].Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Junik, Blanka Poćwiardowska
Prowadzący grup: Wioletta Junik, Blanka Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Junik, Blanka Poćwiardowska
Prowadzący grup: Wioletta Junik, Blanka Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.