Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-POP11PPN-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii dla nauczycieli
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć przygotowania pedagogicznego / kształcenia nauczycielskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szymanik-Kostrzewska
Prowadzący grup: Karolina Głogowska, Anna Szymanik-Kostrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01. Zna i rozumie podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji; proces mowy; myślenie i rozumowanie; uczenie się i pamięć, rola uwagi; emocje i motywacje w procesach regulacji zachowania; zdolności i uzdolnienia; psychologia różnic indywidualnych – różnice w zakresie temperamentu i stylu poznawczego (K_W03)

W02. ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie niezbędnym do efektywnego wspierania rozwoju psychospołecznego osoby od urodzenia do 15 roku życia, w tym zwłaszcza dotyczącą dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwoju z powodu deficytów osobistych i/lub wychowywania się / uczenia się w niesprzyjających warunkach (K_W04)

W03. Zna i rozumie proces uczenia się: modele uczenia się, w tym koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych, metody i techniki uczenia się z uwzględnieniem rozwijania metapoznania; trudności w uczeniu się i strategie ich przezwyciężania, metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań (K_W10)

W zakresie umiejętności student:

U01. Potrafi rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się (K_U01)

U02. Potrafi dokonywać obserwacji i analizy zachowań ucznia z uwzględnieniem wiedzy psychologicznej, formułuje rozwiązania obserwowanych problemów i trudności w funkcjonowaniu ucznia (K_U02)

W zakresie kompetencji student:

K01. Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych (K_K11)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szymanik-Kostrzewska
Prowadzący grup: Karolina Głogowska, Anna Szymanik-Kostrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01. Zna i rozumie podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji; proces mowy; myślenie i rozumowanie; uczenie się i pamięć, rola uwagi; emocje i motywacje w procesach regulacji zachowania; zdolności i uzdolnienia; psychologia różnic indywidualnych – różnice w zakresie temperamentu i stylu poznawczego (K_W03)

W02. ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie niezbędnym do efektywnego wspierania rozwoju psychospołecznego osoby od urodzenia do 15 roku życia, w tym zwłaszcza dotyczącą dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwoju z powodu deficytów osobistych i/lub wychowywania się / uczenia się w niesprzyjających warunkach (K_W04)

W03. Zna i rozumie proces uczenia się: modele uczenia się, w tym koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych, metody i techniki uczenia się z uwzględnieniem rozwijania metapoznania; trudności w uczeniu się i strategie ich przezwyciężania, metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań (K_W10)

W zakresie umiejętności student:

U01. Potrafi rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się (K_U01)

U02. Potrafi dokonywać obserwacji i analizy zachowań ucznia z uwzględnieniem wiedzy psychologicznej, formułuje rozwiązania obserwowanych problemów i trudności w funkcjonowaniu ucznia (K_U02)

W zakresie kompetencji student:

K01. Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych (K_K11)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szymanik-Kostrzewska
Prowadzący grup: Karolina Głogowska, Anna Szymanik-Kostrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.