Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (śródroczna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-POP11PPP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (śródroczna)
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Potorska
Prowadzący grup: Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - posiada wiedzę na temat struktur i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania przedszkola (K_W06)


W02 - posiada wiedzę z zakresu metodyki wykonywania zadań opiekuńczo-wychowawczych i zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - norm, procedur i dobrych praktyk w obszarze działalności pedagogicznej do której się przygotowuje w przedszkolu, zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych (K_W11)


U01 - umie diagnozować potrzeby, możliwości, zdolności każdego dziecka od 3 do 5 roku życia (K_U03)


K01 - potrafi korzystać w swojej pracy z technik informatycznych, jest gotowy do doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w realizacji zadań zawodowych (K_K13)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Borsich
Prowadzący grup: Szymon Borsich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - posiada wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych wychowawczych i opiekuńczych [K_W06]

W02 - posiada wiedzę z zakresu metodyki wykonywania zadań opiekuńczo-wychowawczych i zadań z zakresu profilaktyki uzależnień -norm, procedur i dobrych praktyk w obszarze działalności pedagogicznej do której się przygotowuje w szkole podstawowej, zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych [K_W11]

W3. Student zna i rozumie prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności pedagoga [K_W12]

U1. Student posiada umiejętności umożliwiające obserwowanie sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, ich analizowanie z wykorzystywaniem wiedzy pedagogicznej-psychologicznej oraz proponowanie rozwiązań problemów [K_U02]

K1 W trakcie praktyki student wykazuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością, postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, rozwój uczniów i podejmowane działania pedagogiczne [KK_08]

K2 Student potrafi współpracować w zespole z nauczycielami i innymi pracownikami placówki w której odbywa praktykę [KK_10].

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Borsich
Prowadzący grup: Szymon Borsich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - posiada wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych wychowawczych i opiekuńczych [K_W06]

W02 - posiada wiedzę z zakresu metodyki wykonywania zadań opiekuńczo-wychowawczych i zadań z zakresu profilaktyki uzależnień -norm, procedur i dobrych praktyk w obszarze działalności pedagogicznej do której się przygotowuje w szkole podstawowej, zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych [K_W11]

W3. Student zna i rozumie prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności pedagoga [K_W12]

U1. Student posiada umiejętności umożliwiające obserwowanie sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, ich analizowanie z wykorzystywaniem wiedzy pedagogicznej-psychologicznej oraz proponowanie rozwiązań problemów [K_U02]

K1 W trakcie praktyki student wykazuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością, postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, rozwój uczniów i podejmowane działania pedagogiczne [KK_08]

K2 Student potrafi współpracować w zespole z nauczycielami i innymi pracownikami placówki w której odbywa praktykę [KK_10].

Bilans pracy studenta:

30 godz. laboratorium + 10 godz. praca własna studenta = 40 godz. pracy = 2 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.