Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-POP11PPR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć przygotowania pedagogicznego / kształcenia nauczycielskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Miotk-Mrozowska
Prowadzący grup: Karolina Głogowska, Magdalena Miotk-Mrozowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student posiada przydatną w codziennej pracy wiedzę psychologiczną umożliwającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia oraz ich wybranych uwarunkowań; zna wybrane klasyczne i współczesne teorie dotyczące rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania; potrafi je krytycznie ocenić i twórczo z nich korzystać w procesie wspierania integralnego rozwoju dziecka/nastolatka (0-15 lat) oraz udzielania pomocy psychopedagogicznej rodzicom w wychowywaniu ich dziecka (K_W03)

Student posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie niezbędnym do efektywnego wspierania rozwoju psychospołecznego osoby od urodzenia do 15 roku życia, w tym zwłaszcza dotyczącą dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwoju z powodu deficytów osobistych i/lub wychowywania się / uczenia się w niesprzyjających warunkach (K_W04)

Student posiada wiedzę na temat głównych środowisk wychowawczych naturalnych i instytucjonalnych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących w tym procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, a także ich prawidłowości i zakłóceń (K_W07)

Student posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej uwzględniającą zróżnicowane potrzeby i warunki życia dzieci od 0 do 15 lat oraz potrzeby edukacyjne uczniów w szkole podstawowej; zna specyfikę funkcjonowania uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dzieci pochodzących z rodzin o niskim statusie socjoekonomicznym, z rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowaczych; dzieci z trudnościami w zakresie funkcjonowania w żłobku, przedszkolu, szkole i innych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, student zna kompetencje pedagoga i psychologa w procesie diagnostycznym (K_W10)

Student potrafi diagnozować potrzeby, możliwości, zdolności dziecka/nastolatka od 0 do 15 roku życia oraz projektować i realizować adekwatne do nich programy opieki, wychowania, edukacji i profilaktyki (K_U04)

Student potrafi rozbudzać zainteresowania dzieci/nastolatków (od 0 do 15 lat) i wspierać ich w rozwoju uzdolnień poprzez m.in. dobór treści i form propnowanej im aktywności samokształceniowej oraz promowanie ich osiągnięć; tworzyć sytuacje motywujące dzieci/nastolatków do rozwoju (w tym do nauki), analizować skuteczność tego działania i modyfikować swoje działania w celu uzyskania pożądanych efektów (K_U07)

Student jest gotowy do analizowania i oceniania własnych działań opiekuńczych i wychowawczych oraz do określania obszarów wymagających zmian i systematycznego doskonalenia swojej pracy, by była coraz bardziej skuteczna i efektywna (K_K05)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Miotk-Mrozowska
Prowadzący grup: Karolina Głogowska, Magdalena Miotk-Mrozowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student posiada przydatną w codziennej pracy wiedzę psychologiczną umożliwającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia oraz ich wybranych uwarunkowań; zna wybrane klasyczne i współczesne teorie dotyczące rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania; potrafi je krytycznie ocenić i twórczo z nich korzystać w procesie wspierania integralnego rozwoju dziecka/nastolatka (0-15 lat) oraz udzielania pomocy psychopedagogicznej rodzicom w wychowywaniu ich dziecka (K_W03)

Student posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie niezbędnym do efektywnego wspierania rozwoju psychospołecznego osoby od urodzenia do 15 roku życia, w tym zwłaszcza dotyczącą dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwoju z powodu deficytów osobistych i/lub wychowywania się / uczenia się w niesprzyjających warunkach (K_W04)

Student posiada wiedzę na temat głównych środowisk wychowawczych naturalnych i instytucjonalnych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących w tym procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, a także ich prawidłowości i zakłóceń (K_W07)

Student posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej uwzględniającą zróżnicowane potrzeby i warunki życia dzieci od 0 do 15 lat oraz potrzeby edukacyjne uczniów w szkole podstawowej; zna specyfikę funkcjonowania uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dzieci pochodzących z rodzin o niskim statusie socjoekonomicznym, z rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowaczych; dzieci z trudnościami w zakresie funkcjonowania w żłobku, przedszkolu, szkole i innych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, student zna kompetencje pedagoga i psychologa w procesie diagnostycznym (K_W10)

Student potrafi diagnozować potrzeby, możliwości, zdolności dziecka/nastolatka od 0 do 15 roku życia oraz projektować i realizować adekwatne do nich programy opieki, wychowania, edukacji i profilaktyki (K_U04)

Student potrafi rozbudzać zainteresowania dzieci/nastolatków (od 0 do 15 lat) i wspierać ich w rozwoju uzdolnień poprzez m.in. dobór treści i form propnowanej im aktywności samokształceniowej oraz promowanie ich osiągnięć; tworzyć sytuacje motywujące dzieci/nastolatków do rozwoju (w tym do nauki), analizować skuteczność tego działania i modyfikować swoje działania w celu uzyskania pożądanych efektów (K_U07)

Student jest gotowy do analizowania i oceniania własnych działań opiekuńczych i wychowawczych oraz do określania obszarów wymagających zmian i systematycznego doskonalenia swojej pracy, by była coraz bardziej skuteczna i efektywna (K_K05)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.