Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demoralizacja i przestępczość nieletnich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PR23DIP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demoralizacja i przestępczość nieletnich
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kilińska-Pękacz
Prowadzący grup: Agnieszka Kilińska-Pękacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

1. zna i rozumie istotę ochrony praw nieletnich (K_W08).

2. zna budowę oraz funkcje systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej pedagogogaresocjalizaycjnego, a także cechy i potrzeby jego odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem demoralizacji i przestępczości nieletnich (K_W09).

3. posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu przy pracy z nieletnimi (K_W13).

4. posiada wiedzę na temat struktury i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych właściwych dla nieletnich (K_W20

KOMPETENCJE

1. potrafi identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy z pedagogiki resocjalizaycjnej i nauk z nią współpracujących w celu zwalczania przestępczości i demoralizacji nieletnich (K_U03).

2. wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów w zakresie postępowania z nieletnimi (K_U13).

3. potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych w zakresie przestępczości i demoralizacji nieletnich (K_U17).

UMIEJĘTNOŚCI

1. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w pracy z nieletnimi (K_K09).

2. ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka zwłaszcza we współpracy z nieletnimi (K_K12).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kilińska-Pękacz
Prowadzący grup: Agnieszka Kilińska-Pękacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

1. zna i rozumie istotę ochrony praw nieletnich (K_W08).

2. zna budowę oraz funkcje systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej pedagogogaresocjalizaycjnego, a także cechy i potrzeby jego odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem demoralizacji i przestępczości nieletnich (K_W09).

3. posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu przy pracy z nieletnimi (K_W13).

4. posiada wiedzę na temat struktury i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych właściwych dla nieletnich (K_W20

KOMPETENCJE

1. potrafi identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy z pedagogiki resocjalizaycjnej i nauk z nią współpracujących w celu zwalczania przestępczości i demoralizacji nieletnich (K_U03).

2. wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów w zakresie postępowania z nieletnimi (K_U13).

3. potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych w zakresie przestępczości i demoralizacji nieletnich (K_U17).

UMIEJĘTNOŚCI

1. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w pracy z nieletnimi (K_K09).

2. ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka zwłaszcza we współpracy z nieletnimi (K_K12).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.