Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka szczegółowa: Metodyka pracy kuratora sądowego rodzinnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PR23DKS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka szczegółowa: Metodyka pracy kuratora sądowego rodzinnego
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Latoś
Prowadzący grup: Sylwia Jankowska-Kieć, Agnieszka Latoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 zna i rozumie zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego [K_W08]

W_02 posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka i zaburzeń tego rozwoju w cyklu życia w aspekcie psychologicznym oraz społecznym [K_W14]

W_03 posiada wiedzę na temat współczesnych teorii dotyczących wychowania resocjalizacyjnego, uczenia się społecznego i nauczania resocjalizacyjnego oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów [K_W17]

U_01 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy społeczne oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:

 właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,

 dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) [K_U01]

U_02 potrafi identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy z pedagogiki resocjalizacyjnej i metodyki pracy kuratora sądowego [K_U03]

U_03 potrafi prowadzić podstawowe badania społeczne w działalności kuratorskiej niezbędne dla opracowania diagnoz potrzeb podopiecznych [K_U05]

K_01 jest gotowy do uznawania znaczenia wiedzy z pedagogiki resocjalizacyjnej i metodyki pracy kuratora w rozwiązywaniu problemów podopiecznych [K_K04]

K_02 jest gotowy do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w pracy kuratora sądowego [K_K06]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien zrealizować efekty z przedmiotów wprowadzenie do resocjalizacji, patologii społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Goede
Prowadzący grup: Karolina Goede, Sylwia Jankowska-Kieć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 zna i rozumie zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego [K_W08]

W_02 posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka i zaburzeń tego rozwoju w cyklu życia w aspekcie psychologicznym oraz społecznym [K_W14]

W_03 posiada wiedzę na temat współczesnych teorii dotyczących wychowania resocjalizacyjnego, uczenia się społecznego i nauczania resocjalizacyjnego oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów [K_W17]

U_01 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy społeczne oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:

 właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,

 dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) [K_U01]

U_02 potrafi identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy z pedagogiki resocjalizacyjnej i metodyki pracy kuratora sądowego [K_U03]

U_03 potrafi prowadzić podstawowe badania społeczne w działalności kuratorskiej niezbędne dla opracowania diagnoz potrzeb podopiecznych [K_U05]

K_01 jest gotowy do uznawania znaczenia wiedzy z pedagogiki resocjalizacyjnej i metodyki pracy kuratora w rozwiązywaniu problemów podopiecznych [K_K04]

K_02 jest gotowy do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w pracy kuratora sądowego [K_K06]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien zrealizować efekty z przedmiotów wprowadzenie do resocjalizacji, patologii społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.