Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zawodu pedagoga

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PR23EZP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodu pedagoga
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 2, semestr 3, kierunek pedagogika resocjalizacyjna, SP
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć przygotowania pedagogicznego / kształcenia nauczycielskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Molesztak
Prowadzący grup: Aldona Molesztak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W06 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych, o rządzących nimi prawidłowościach oraz występujących w nich zaburzeniach

K_W019 -ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w różnych instytucjach a w szczególności w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych i pomocowych, w tym wiedzę na temat etyki zawodu nauczyciela,

K_U012 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności pedagogicznej, w szczególności: działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, resocjalizacyjnej, pomocowej i ratowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne związane z działaniami pedagogicznymi i ich skutkami

K_U014, potrafi dokonywać analizy własnych działań zawodowych i naukowych i wskazywać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w tych działaniach

K-U35 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności

K_K04 ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny, dokonuje refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K05 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki

K_K0 charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności,


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

pedagogika, filozofia,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.