Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rewalidacja osób z zaburzeniami w zachowaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PR23ROZ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rewalidacja osób z zaburzeniami w zachowaniu
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć przygotowania pedagogicznego / kształcenia nauczycielskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gołembowska
Prowadzący grup: Monika Gołembowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - zna i rozumie charakter, miejsce i znaczenie pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk (K_W05);

W02 - posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności resocjalizacyjnej i rewalidacyjnej popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu (K_W13);

U01 - "potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)" (K_U01);

U02 - potrafi planować i organizować pracę pedagoga resocjalizatora indywidualną oraz w zespole, w szczególności w zakresie działalności rewalidacyjnej wobec osób z zaburzeniami w zachowaniu (K_U04);

U03 - potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii (K_U09);

K01 - jest gotowy do uznawania znaczenia wiedzy z pedagogiki resocjalizaycjnej i nauk z nią współpracujących, a w szczególności w zakresie działalności rewalidacyjnej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych osób z zaburzeniami w zachowaniu (K_K04).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wprowadzenie do resocjalizacji, pedagogika resocjalizacyjna, endo i egzogenne uwarunkowania zaburzeń zachowań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gołembowska
Prowadzący grup: Monika Gołembowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - zna i rozumie charakter, miejsce i znaczenie pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk (K_W05);

W02 - posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności resocjalizacyjnej i rewalidacyjnej popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu (K_W13);

U01 - "potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)" (K_U01);

U02 - potrafi planować i organizować pracę pedagoga resocjalizatora indywidualną oraz w zespole, w szczególności w zakresie działalności rewalidacyjnej wobec osób z zaburzeniami w zachowaniu (K_U04);

U03 - potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii (K_U09);

K01 - jest gotowy do uznawania znaczenia wiedzy z pedagogiki resocjalizaycjnej i nauk z nią współpracujących, a w szczególności w zakresie działalności rewalidacyjnej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych osób z zaburzeniami w zachowaniu (K_K04).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wprowadzenie do resocjalizacji, pedagogika resocjalizacyjna, endo i egzogenne uwarunkowania zaburzeń zachowań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.