Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PR23TW-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria wychowania
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 2, semestr 3, kierunek pedagogika resocjalizacyjna, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć przygotowania pedagogicznego / kształcenia nauczycielskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Molesztak
Prowadzący grup: Aldona Molesztak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W03 - ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, etycznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw

K_W09 - zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania i zakłócenia tych procesów

K_U08 - posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, teorii, koncepcji

K_U09 - potrafi ocenić przydatność typowych procedur, stylów, strategii, metod technik i środków oraz dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności edukacyjnych, w szczególności działalności: wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, resocjalizacyjnej, pomocowej i ratowniczej

K_K03 - ma przekonanie o roli i znaczeniu podejmowania działań edukacyjnych, w szczególności: działań wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych,  pomocowych i ratowniczych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; podejmuje zadania i angażuje się w realizację indywidualnych i zbiorowych działań zawodowych

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Pedagogika, historia wychowania

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.